Učenie tvorivosti v hre si zakladáme na odvážnej aktivite detí.

FUTBALOVÁ ŠKOLA RÓBERTA HANKA

Chcete, aby vaše dieťa vyrastalo bez tlaku a strachu z vykonávania hernej činnosti? Vytvárame klímu pre optimálny rast hernej tvorivosti a herného sebavedomia detí. Zložitosť a postupnosť učenia volíme podľa veku skupiny. Nemáme neprimerané očakávania v súťažnom prostredí,  Napriek tomu v správny čas prichádzajú ambície a radosť z výsledkov. Herné skúsenosti získavame na turnajoch a zápasoch detí do 14 rokov. Aktuálne vedieme všetky mládežnické kategórie. 
Pôsobíme na rôznych miestach. Všetko podstatné na tejto stránke.

Ponúkame vysoko podnetné futbalovo-športové kempy.

CENTRÁ FUTBALOVEJ ŠKOLY

Programy

Špecializujeme sa na vekové skupiny

 od 5-15 rokov

U5 - U8     Všeobecný rozhľad detí v tréningovom procese. 

U9 - U11    1. etapa rozvoja hráča s dôrazom na jeho individualitu.

U12 - U15  2. etapa smerujúca k postupnému rozvoju hernej stránky. 

Vo všetkých troch fázach je učenie podmienené prístupom trénera k osobnosti dieťaťa. Uznávame postupné cielené, kontrolované kroky.