Výsledky nášho pôsobenia

Odprevádzame 15 ročné deti so silnými futbalovými základmi, ktoré sa snažia zvládať a riešiť herné situácie odvážne, presvedčivo, konštruktívne. 

Programy

Špecializujeme sa na vekové skupiny

 od 5-15 rokov

U5 - U8     Všeobecný rozhľad detí v tréningovom procese. 

U9 - U11    1. etapa rozvoja hráča s dôrazom na jeho individualitu.

U12 - U15  2. etapa smerujúca k postupnému rozvoju hernej stránky. 

Vo všetkých troch fázach je učenie podmienené prístupom trénera k osobnosti dieťaťa. Uznávame postupné cielené, kontrolované kroky.

Naše know - how spočíva v dlhoročné skúsenosti, v pedagogickom takte, správne rozloženej miere počtu akcií, fyzického aj mentálneho zaťaženia. V rešpektovaní biologického veku dieťaťa a jeho individuálnych potrieb. Nevyužívame deti na dosahovanie výsledkov v skóre, ale klímu a školu využívame na osobnostný rast detí. Náš prístup a kaučing v zápasoch či tréningoch s ohľadom na učenie nesie zvýšené riziko pre výsledok v skóre. Vďaka trpezlivým a postupným krokom deti nadobúdajú silné základy a reálne pokračujú s futbalom na prelome žiackeho a dorasteneckého veku na rôznych úrovniach.

CENTRÁ FUTBALOVEJ ŠKOLY