Výsledky nášho pôsobenia

Programy

U5 - U8     Všeobecný rozhľad detí v tréningovom procese. 

U9 - U11    1. etapa rozvoja hráča s dôrazom na jeho individualitu.

U12 - U15  2. etapa smerujúca k postupnému rozvoju hernej stránky. 

Vo všetkých troch fázach je učenie podmienené prístupom trénera k osobnosti dieťaťa. Uznávame postupné cielené, kontrolované kroky.

Naše know - how spočíva v dlhoročné skúsenosti, v pedagogickom takte, správne rozloženej miere počtu akcií, fyzického aj mentálneho zaťaženia. V rešpektovaní biologického veku dieťaťa a jeho individuálnych potrieb. Nevytvárame klub, ale sme futbalová škola. 

CENTRÁ FUTBALOVEJ ŠKOLY