”Najlepšia výchova je  vzor a príklad“

FUTBALOVÁ ŠKOLA RÓBERTA HANKA

Chcete, aby vaše dieťa vyrastalo bez tlaku a strachu z každej vykonávanej hernej činnosti? Vytvárame čo najprirodzenejšie podmienky pre optimálny rast hernej tvorivosti a sebavedomia detí s prvkami pouličného futbalu v organizovanej forme. Nemáme očakávania, ligy, body, stres, netlačíme na výsledky. Napriek tomu v správny čas prichádzajú ambície a radosť z výsledkov. Herné skúsenosti získavame na turnajoch a zápasoch detí do 14 rokov. 
Pôsobíme na rôznych miestach. Všetko podstatné na tejto stránke.

Pripravili sme letné športové kempy 2022

so zvýšenou pozornosťou na futbal  

CENTRÁ FUTBALOVEJ ŠKOLY


Programy

Špecializujeme sa na vekové skupiny

 od 5-15 rokov

U5 - U8     Všeobecný rozhľad detí v tréningovom procese. 

U9 - U11    1. etapa rozvoja hráča s dôrazom na jeho individualitu.

U12 - U15  2. etapa smerujúca k postupnému rozvoju hernej stránky. 

Vo všetkých troch fázach je učenie podmienené prístupom trénera k osobnosti dieťaťa. Uznávame postupné cielené, kontrolované kroky.