”Najlepšia výchova je  vzor a príklad“

FUTBALOVÁ ŠKOLA RÓBERTA HANKA

Chcete, aby vaše dieťa vyrastalo bez tlaku a strachu z každej vykonávanej hernej činnosti? Vytvárame čo najprirodzenejšie podmienky pre optimálny rast hernej tvorivosti a sebavedomia detí s prvkami pouličného futbalu v organizovanej forme. Nemáme očakávania, ligy, body, stres, netlačíme na výsledky. Napriek tomu v správny čas prichádzajú ambície a radosť z výsledkov. Herné skúsenosti získavame na turnajoch a zápasoch detí do 14 rokov. 
Pôsobíme na rôznych miestach. Všetko podstatné na tejto stránke.

Futbalová škola Róberta Hanka rozširuje svoje mládežnické družstvá o kategóriu dorastu U17 v spolupráci s Trenčianskym mestským klubom Záblatie.

Projekt vzniká za účelom koncepčného vedenia 14-17 ročných hráčov s nadväznosťou na predošlé učenie.

Priestor pre futbalistov ročníkov narodenia 2008/2007/2006 s 

dobrými technickými zručnosťami a tvorivými hernými myšlienkami.

Tréningy sú realizované na 2 miestach v lokalitách Veľké Orvište a v Trenčíne za mostami na ihriskách v Záblatí.

Pripravili sme letné športové kempy 2022

so zvýšenou pozornosťou na futbal  

CENTRÁ FUTBALOVEJ ŠKOLY


Programy

Špecializujeme sa na vekové skupiny

 od 5-15 rokov

U5 - U8     Všeobecný rozhľad detí v tréningovom procese. 

U9 - U11    1. etapa rozvoja hráča s dôrazom na jeho individualitu.

U12 - U15  2. etapa smerujúca k postupnému rozvoju hernej stránky. 

Vo všetkých troch fázach je učenie podmienené prístupom trénera k osobnosti dieťaťa. Uznávame postupné cielené, kontrolované kroky.