Sezóna 2021/22

Prosíme rodičov o nahliadnutie do faktúr za mesiac júl, august a september 2021. V tomto období prebehli transfery a tým boli spojené aj náklady. Vo faktúrach sú 3 položky s menom hráča s prestupovou sumou, poplatkom za transfer a členským ročným poplatkom 4 eur:

  1. Členské poplatky v sume 4 eur. Hradí futbalová škola. Členské sa bude futbalovej škole vracať škole v kreditoch, ktoré máme povinnosť minúť na materiálne zabezpečenie.
  2. Poplatok za žiadosť o transfer - 5 resp. 7 eur prosíme rodičov o úhradu na účet kde sa hradí členské. Može byť uhradené s mesačným členským v jednej sume. Prosím pri platbe  s mesačným členským uveďte v poznámke - poplatok za transfer
  3. Odstupné za transfer hráča - úhrada je dobrovoľná. V prípade, že rodič túto sumu uhradí, tak v ďalšom transfere bude rodičom táto suma vrátená futbalovou školou. Prosím túto sumu uhradiť tiež na účet futbalovej školy.


U15 (krajská liga) - Súťaž pre deti roku narodenia 2007/08 (Panák, Zachar, Beňo, Halás, Mykultsia, Adamča, Maślanka, Bednár, Dúžek, Pavlík, Forouhar, Kotleba, Lagin, Murín, Petričko, Jelenek)

U13 (krajská liga) - Súťaž pre deti roku narodenia 2009/10 (Koch, Sotoňák, Božik, Belica, Janča, Ďurikovič, Klačan, Horváth, Kováč B., Barinec, Beták, Sobek, Vangel, Bougdar Amir, Bougdar Omar, Behul, Krasňan P., Bernát, Pelech)

U11 (oblastná pripravkárska liga) - Súťaž pre deti roku narodenia 2011/12 (Rumanko, Bernáth, Blažej, Herman, Lukáč, Vavruš Michal, Štuller, Rolinčin, Kováč A., Krasňan D., Szucs, Pavlis,  Augustín, Makovič, Janíček, Melicher, Moravec, Pupík, Sokol). 


Pri každom mene uvádzame, do ktorej kategórie spadá hráč podľa veku. Taktiež aktuálnu klubovú príslušnosť a čo je potrebné urobiť z matričného hľadiska, aby mohol hráč nastupovať v jednej zo súťaží FŠRH vo V. Orvišti. V prípade vybavenia rodič odklikne vo svojom hráčskom profile členský poplatok 4 Eurá pre sezónu 2021/22. 

Panák M. - materský klub Dolná Súča. Hosťovanie vo FŠRH

Zachar F. - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Filip môže v sezóne 2021/22 nastupovať v družstve U15 

Beňo M. - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Maxo môže v sezóne 2021/22 nastupovať v družstve U15 

Halás S.- materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Sandro môže v sezóne 2021/22 nastupovať v družstve U15 

Mykultsia V.- materský klub V. Orvište. Netreba robiť nič. Voloďa môže v sezóne 2021/22 nastupovať v družstve U15

Adamča S.-materský klub OTJ Banka. Hosťovanie vo FŠRH

Maślanka A. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Bednár M. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Dúžek D. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Pavlík A.- materský klub FK MELČICE - LIESKOVÉ. Hosťovanie vo FŠRH.

Forouhar S. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Kotleba M. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie vo FŠRH

Lagin A. - materský klub FŠRH.  

Murín M. - materský klub FŠRH.  

Petričko M. - materský klub FŠRH

Jelenek M., - materský klub FŠRH

Koch V.- dočasná registrácia do FŠRH

Božik A.- materský klub FŠRH

Belica J.- materský klub FŠRH

Janča D.- materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Ďurikovič J.- materský klub FŠRH

Klačan F.- materský klub FŠRH

Horváth M.- materský klub FŠRH

Kováč B. - materský klub FŠRH

Barinec O.- materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Beták S. - materský klub FŠRH

Sobek T. - materský klub FŠRH

Vangel M. - materský klub FŠRH

Bougdar Amir - materský klub FŠRH

Bougdar Omar - materský klub FŠRH

Behul M. - neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U13

Krasňan P., materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Bernát J. - neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U13  

Pelech M.- materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Rumanko A. - neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Bernáth J. - materský klub FŠRH

Blažej A. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Herman A.-materský klub FŠRH

Lukáč P. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Vavruš Michal - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Rolinčin F.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Kováč A.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Krasňan D. - materský klub FŠRH.

Szucs N. - materský klub FŠRH.

Pavlis R. - materský klub AS Trenčín. Hosťovanie FŠRH.

Štuller R. - neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Augustín R. - materský klub OK Častkovce. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie, alebo prestup do FŠRH

Makovič D.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Janíček M.- materský klub TJ Spartak H.Streda. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie, alebo prestup do FŠRH

Melicher M.- materský klub FŠRH.

Moravec T.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Pupík T.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11

Sokol A.- neevidujeme žiadnu registráciu. Je potrebné urobiť základnú registráciu do FŠRH do kategórie U11


Sezóna 2020/21

V sezóne 2020/21 môžu deti nastupovať v 3 družstvách.

U15 (krajská liga) - Ročník narodenia 2006/07 + niektoré 2008 pod hlavičkou FŠ Róberta Hanka vo V.Orvišti.

U13 (krajská liga) - Ročník narodenia 2008/09 + niektoré 2010 pod hlavičkou FŠ Róberta Hanka vo V. Orvišti.

U13 (oblastná liga) - Roč. narodenia 2008/09 + niektoré 2010/11 pod hlavičkou OŠK Moravany na ihrisku v Moravanoch. V tejto kategorii sú väčšinou deti, ktoré zažijú prvú skúsenosť zo zápasov a tiež s priestorom väčšieho ihriska. 

Pri každom mene uvádzame do ktorej kategórie spadá hráč. Uvádzame materský klub a čo treba urobiť ohľadom registrácie, aby mohol hráč nastupovať v jednej zo súťaží. Je dovolený striedavý štart pre 5 detí, ktoré by mohli hrať za obidve družstvá U13. Aj toto uvádzame pri mene.

U15 (krajská liga)

Striedanie hráčov v zápase podľa pravidiel veľkého futbalu.

Počet detí 11.

Zuzic - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Maťo môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15 (krajská liga).

Beňo - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Maxo môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15 (krajská liga).

Zachar - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Filip môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15 (krajská liga).

Panák - materský klub Dolná Súča. Je potrebné požiadať o striedavý štart do FŠRH, aby Matej mohol nastupovať v U15.

Mykultsia - materský klub V.Orvište. Netreba robiť nič. Voloďa môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15.

Halas - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Sandro môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15 (krajská liga).

Seleš - materský klub ŠTART Svinná. Je potrebné požiadať o striedavý štart do FŠRH, aby Lukas mohol nastupovať v U15.

Jelenek - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Matej môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15 (krajská liga).

Petričko - materský klub FŠRH. Netreba robiť nič. Matúš môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15. 

Adamča - materský klub OTJ Banka. Je potrebné požiadať o hosťovanie do FŠRH, aby Szymon mohol nastupovať v U15.

Paulovič - materský klub V.Orvište. Netreba robiť nič. Lukáš môže v sezóne 2020/21 nastupovať v družstve U15.

U13 (krajská liga)

Striedanie hráčov v zápase hokejovým spôsobom na veľkom ihrisku 10+1. 

Počet deti 20.

Výrostek - materský klub FK Poprad. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Zaško mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Páleník - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o striedavý štart do OŠK, aby Daniel mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13, resp. U15. Priorita je U13/U15 (krajská liga).

Kunda - Materský klub AFC Nové Mesto. Je potrebné podať žiadosť hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Matej mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Murín - Materský klub AS Trenčín, je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Michal mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Lagin - Materský klub AS Trenčín, je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Andrej mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Forouhar - Materský klub AS Trenčín, je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Samir mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Vavro - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o striedavý štart do OŠK, aby Jakub mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13.

Kotleba - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Matej mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Maślanka - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Mašlo mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Bednár - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Majo mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Dúžek - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Dominik mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Ďurikovič - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Jakub mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Horváth - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Maroš mohol hrať za U13 (krajská liga) resp. U15 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Belica - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Juraj mohol hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Vangel - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Marek mohol hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Beták - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Samko mohol hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Barinec - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Oliver mohol hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

Janča - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby Dávid mohol hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať..

Bougdarovci - Materský klub AS Trenčín. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do FŠRH (do 15.07.), aby obidvaja chlapci mohli hrať za U13 (krajská liga) v sezóne 2020/21. V U13 (oblastná liga) nie je možné nastupovať.

U13 (oblastná liga)

Striedanie hráčov v zápase hokejovým spôsobom na zmenšenom ihrisku medzi šestnástkami 8+1. 

Počet detí v družstve 11 + 2 striedavý štart.

Pavlík - Materský klub FK MELČICE - LIESKOVÉ (Slovensko), je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do OŠK Moravany (do 15.07.), aby Alex mohol hrať za U13 (oblastná liga) v sezóne 2020/21. V U13 (krajská liga) nie je možné nastupovať.

Hritz - Materský klub Sokolovce,je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do OŠK Moravany (do 15.07.), aby Daniel mohol hrať za U13 (oblastná liga) v sezóne 2020/21. V U13 (krajská liga) nie je možné nastupovať.

Sotoňák - bez materského klubu. Je potrebné požiadať o registráciu do OŠK Moravany nad Váhom, aby Samko mohol nastupovať v družstve U13 (oblastná liga).

Galo - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o striedavý štart do OŠK, aby Lukáš mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13. Priorita je U13 (oblastná liga).

Beneš - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o striedavý štart do OŠK, aby Teo mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13. Priorita je U13 (oblastná liga).

Koch - materský klub OŠK Moravany. Netreba robiť nič. Vilo môže nastupovať v družstve U13 oblastná liga.

Božik - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o striedavý štart do OŠK, aby Aďo mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13 v sezóne 2020/21.

Sivák - materský klub OŠK Moravany. Netreba robiť nič. Filip môže nastupovať v družstve U13 oblastná liga.

Brežný - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie do OŠK, aby Maťo mohol v sezóne 2020/21 nastupovať v obidvoch družstvách U13 v sezóne 2020/21. Priorita U13 (oblastná liga)

Novotný - materský klub Sokolovce.Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie (do 30.9.), alebo prestup do OŠK Moravany (do 15.07.), aby Peťo mohol hrať za U13 (oblastná liga) v sezóne 2020/21. V U13 (krajská liga) nie je možné nastupovať.

Seidl - materský klub FŠRH. Je potrebné podať žiadosť o hosťovanie do OŠK Moravany, aby Maxo mohol hrať v U13 (oblastná liga).

Masaryk - bez materského klubu. Je potrebné požiadať o registráciu do OŠK Moravany nad Váhom, aby Maťo mohol nastupovať v družstve U13 (oblastná liga).