10 rokov FŠRH = 10 postrehov

Do kvantity na úkor kvality

Snaha klubov robiť je veľká a v konkurencii klubov a iných športov bojujeme o deti. Keď boj vyhráme chceme zas. Verejnosť prehovárame. Práca sa nedá odmerať tak sa radšej zakrývame za viditeľné veci. Dotáciu dostávame za počet družstiev nie za reálne dosiahnuté výsledky.

Aj nie ideálne prostredie dokáže vychovať

a