Kemp 2013

2 turnusy v Kľačne

  • Obidva futbalové kempy prebiehali v peknom prostredí Malej Fatry v obci Kľačno, 17 km od Prievidze. Túto lokalitu sme si vybrali po minuloročnej skúsenosti. Zariadenie nám ponúka veľmi dobré podmienky na realizovanie futbalových kempov. Počet zúčastnených detí v letných futbalových kempoch 2013 bol 63 v dvoch turnusoch.

1. termín 30.06. 2013 - 05.07. 2013 v Kľačne ročník narodenia 2002 a ml. .Počet prihlásených detí: 36

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. termín 14.07. 2013 - 20.07. 2013 v Kľačne ročník narodenia 2000-2002. Počet prihlásených detí: 27