.

1. turnus

V Kľačne od 30.06-04.07.2019

Nedeľa - štvrtok

Miesto: Kľačno pri Prievidzi. 

Nástup: V nedeľu do 13:00 hod. .

Ukončenie: Vo štvrtok do 18:00 hod. .

Vek detí: od 9 - 15 rokov. Deti budú  rozdelené v tréningoch podľa veku. Počet obmedzený do 50 detí. 

Počet dospelých: Tréneri (1 tréner na 8-12 detí), zdravotník, 

Program kempu: 8 trénigových jednotiek zameraných na rozvoj techniky (metóda Coerver a pod.), voľnočasové aktivity v peknom prostredí areálu rekreačného zariadenia. 

Strava: 5 x denne.

Cena za 1. turnus 209 €. 

Spôsob úhrady: Prevodom na účet futbalovej školy.                                 

  • Účet v Slovenskej sporiteľni. IBAN: SK94 0900 0000 0002 8664 5727
  • Po vyplnení online prihlášky je potrebné vykonať úhradu. V prípade storna z objektívnych dôvodov a nepredvídaných udalostí  vraciame sumu v plnej hodnote. 

Je potrebné doniesť pri nástupe: 

  • Záväzná prihláška - pripravujeme tlačivo 
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - pripravujeme tlačivo
  • Kartičku poistenca dieťaťa