DENNÝ FUTBALOVÝ KEMP POD TATRAMI 2015


Cez letné prázdniny od 03. - 06. augusta sa konal denný futbalový kemp. Na podnet rodičov z Popradu a Starej Ľubovne sme absolvovali 4 tréningové jednotky počas štyroch dní. Tréningy sa konali 2 x v Poprade a 2 x priamo pod štítmi Vysokých Tatier v Tatranskej Lomnici. Tréningov sa zúčastnilo 20 detí vo veku 7-10 rokov. V spolupráci s rodičmi a s trénerom Tomášom zo Starej Ľubovne sme prežili pekné momenty v peknom prostredí.