Informácie pre rodičov a trénerov

Na tejto stránke budeme zverejňovať články, videá. Vhodné pre trénerov a rodičov. Uvedomujeme si, že tréner je v koncepte rozvoja detí významnou osobou v živote dieťaťa (športovca). Preto naša práca nesmie byť náhodná. Opierame sa o teóriu, skúsenosti, prax. 

  A aký je tréner FŠRH ?  

  • Sme pripravení odovzdať deťom všetko čo vieme. Sme trpezliví, ohľaduplní, chápaví voči každému.
  • Chceme byť čo najlepším športovým a osobnostným vzorom pre deti a dobrým kamarátom.
  • Nadradíme nad všetko dieťa a jeho prirodzenú potrebu. Chceme sa hrať.
  • Sme podporní v každej situácii. Futbal je prostriedok a nie cieľ. 

  A aký je rodič FŠRH ?

 • Podporní, povzbudzujúci, prajní, chápaví.
 • Dôveruje trénerom, že robia svoju prácu najlepšie ako len vedia.