Informácie pre rodičov a trénerov

Na tejto stránke budeme zverejňovať články, videá. Vhodné pre trénerov a rodičov. Uvedomujeme si, že tréner je v koncepte rozvoja detí významnou osobou v živote dieťaťa (športovca). Preto naša práca nesmie byť náhodná. Opierame sa o teóriu, skúsenosti, prax. 

Videa a články