.

2. turnus

Skrátený turnus vo Veľkej Lomnici s možnosťou predĺženia 

0d 06.07. - 09.07. 2019

Miesto: Veľká Lomnica

Nástup: V sobotu do 13:00 hod. .

Ukončenie: V utorok do 13:00 hod. . Možnosť predĺženia o 3 turnus (streda-sobota). Ubytovanie a strava medzi turnusmi grátis.

Vek detí: od 11 - 15 rokov. Deti budú rozdelené v tréningoch podľa veku. Počet obmedzený do 25 detí.

Počet dospelých: Tréneri (1 tréner na 8-12 detí), zdravotník

Program skráteného kempu (3 noci/4 dni): 

  • 5 trénigových jednotiek zameraných na rozvoj techniky (metóda Coerver a pod.).
  • Voľnočasové aktivity (footgolf, regenerácia v hoteli International)

Strava: 5 x denne.

Cena za 2. turnus 179 €.                                                                                         

Cena predĺženého kempu sobota-sobota je 358 

Spôsob úhrady: Prevodom na účet futbalovej školy.

  • Účet v Slovenskej sporiteľni. IBAN: SK94 0900 0000 0002 8664 5727
  • Po vyplnení online prihlášky je potrebné vykonať úhradu. V prípade storna z objektívnych dôvodov a nepredvídaných udalostí vraciame sumu v plnej hodnote.

Je potrebné doniesť pri nástupe:

  • Záväzná prihláška - pripravujeme tlačivo
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa - pripravujeme tlačivo
  • Kartičku poistenca dieťaťa