.

2. a 3. turnus

Skrátený turnus vo Veľkej Lomnici s možnosťou predĺženia 

2. turnus od 06.07. - 09.07. 2019

možnosť spojenia 2. a 3. turnusu

3. turnus od 10.07. - 13.07. 2019 

možnosť aj dennej formy

Miesto pobytu, Športová ulica 25, Veľká Lomnica

Harmonogram tréningov 2. turnus

06.07. v sobotu od 16:00-17:30

07.07. v nedeľu od 08:30-10:00 a 16:00-17:30

08.07. v pondelok od 08:30-10:00 a 16:00-17:30

09.07. v utorok od 08:30-10:00 a 12:30-14:00 + ukončenie

Voľnočasové aktivity 2. turnus

07.07. kúpanie v hoteli International od 13:00 - 15:00 hod.
08.07. footgolf o 13:00 hod. .

Harmonogram tréningov 3. turnus 

10.07. v stredu od 16:00-17:30

11.07. vo štvrtok od 08:30-10:00 a 16:00-17:30

12.07. v piatok od 08:30-10:00 a 16:00-17:30

13.07. v sobotu od 08:30-10:00 a 12:30-14:00 + ukončenie

Voľnočasové aktivity 3. turnus

11.07. kúpanie v hoteli International od 13:00 - 15:00 hod. .
12.07. footgolf o 13:00 hod. .

Pokyny pre 2. turnus


 • Miesto: Veľká Lomnica
 • Nástup: V sobotu 06.07. do 13:00 hod. aj denná forma
 • Ukončenie: V utorok 09.07. do 15:00 hod. . Možnosť predĺženia o 3. turnus (streda-sobota). Ubytovanie a strava medzi turnusmi grátis.
 • Vek detí: od 11 - 15 rokov. Deti budú rozdelené v tréningoch podľa veku. Počet obmedzený do 25 detí.

Počet dospelých: Tréneri (1 tréner na 8-12 detí), zdravotník

Program skráteného kempu (3 noci/4 dni): 

 • 6 trénigových jednotiek zameraných na rozvoj techniky (metóda Coerver a pod.).
 • Voľnočasové aktivity (footgolf, regenerácia v hoteli International).

Strava: 5 x denne.

Cena za 2. turnus 179 €.

Cena predĺženého kempu sobota-sobota je 350 

Denná forma 95 € (počet limitovaný, max. 10 deti).         

 • Spojený 2. a 3. turnus dennou formou 180 €  V cene celodenný program+obed, olovrant. Ukončenie každý deň poobedňajšou aktivitou. Nástup vždy dopoludňajším tréningom.  

Zoznam deti - 2. turnus

Počet limitovaný na 22 detí

Pre záväzné prihlásenie je potrebné kemp uhradiť do konca mesiaca máj.
Pozn. Hrubo vytlačené meno = uhradený kemp


 1. Oliver Polakovič - FK Poprad U14
 2. Dominik Orság - FK Poprad U14
 3. Jakub Michlík - FK Poprad U13 
 4. Viktória Hanková - Slovan Bratislava juniorky
 5. Jakub Jarabinský - Futbalová škola Róberta Hanka U14
 6. Leonardo Pizzolato - ŠK OPL Poniky 
 7. Timur Ivak - FKP Dúbravka U15 
 8. Alexander Hoffmann - FKP Dúbravka U15
 9. Šimon Hanečák - 1. MFK Kežmarok U13 - Denná forma  
 10. Filip Hanečák - FK POPRAD U14 - Denná forma
 11. Samuel Sikorjak - Slovan Bratislava U14 
 12. Nikolas Fedorko - FK Poprad U13
 13. Zachariáš Juraj Výrostek - FK Poprad U11 - Denná forma
 14. Samuel Heger - FKP Dúbravka U15 
 15. Tomáš Štofaňák - FC Košice U11
 16. Petráš Oliver - FŠRH U13
 17. Andrej Vesperín - Spartak Myjava U15
 18. Benedikt Gašper - 1. KŠK Žilina U14 - Denná forma
 19. Ján Dolník - MŠK FOMAT Martin U14
 20. Alex Maroš - MŠK FOMAT Martin U14
 21. Filip Maroš - Kláštor pod Znievom U16
 22. Matej Pražma - Fomat Martin U14 
 23. Milan Ursíny - MŠK Fomat Martin U14
 24. Jakub Tóth - FK Slovan Levice U11 - Denná forma

 • Kemp vo Veľkej Lomnici ukončený. Ďakujeme za dôveru. 

Pokyny pre 3. turnus


 • Miesto: Veľká Lomnica
 • Nástup: V stredu 10.07. do 13:00 hod. aj denná forma 
 • Ukončenie: V sobotu do 15:00 hod. . 
 • Vek detí: od 11 - 15 rokov. Deti budú rozdelené v tréningoch podľa veku. Počet obmedzený do 25 detí.

Počet dospelých: Tréneri (1 tréner na 8-12 detí), zdravotník

Program skráteného kempu (3 noci/4 dni):

 • 6 trénigových jednotiek zameraných na rozvoj techniky (metóda Coerver a pod.).
 • Voľnočasové aktivity (footgolf, regenerácia v hoteli International).

Strava: 5 x denne.

Cena za 3. turnus 179 €.

Cena predĺženého kempu sobota-sobota je 350 

Denná forma 95 € (počet limitovaný, max. 10 deti).       

 • Spojený 2. a 3. turnus dennou formou 180 €. V cene celodenný program+obed, olovrant. Ukončenie každý deň poobedňajšou aktivitou. Nástup vždy dopoludňajším tréningom.

                                                                                                               

Zoznam deti - 3. turnus

Počet limitovaný na 22 detí

Pre záväzné prihlásenie je potrebné kemp uhradiť do konca mesiaca máj.
Pozn. Hrubo vytlačené meno = uhradený kemp

 1. Hugo Barla - FK Poprad U-13 - Denná forma
 2. Oliver Polakovič - FK Poprad U14
 3. Dominik Orság - FK Poprad U14
 4. Jakub Michlík - FK Poprad U13 
 5. Milan Michlík - Kežmarok U-11
 6. Viktória Hanková - Slovan Bratislava juniorky
 7. Jakub Jarabinský - Futbalová škola Róberta Hanka U14
 8. Leonardo Pizzolato - ŠK OPL Poniky
 9. Timur Ivak - FKP Dúbravka U15 
 10. Alexander Hoffmann - FKP Dúbravka U15
 11. Šimon Hanečák - 1. MFK Kežmarok U13  - Denná forma  
 12. Filip Hanečák - FK POPRAD U14 - Denná forma 
 13. Alexander Pavlík - Melčice - Lieskové U12
 14. Maxim Pavlík - AS Trenčín U9
 15. Samuel Sikorjak - Slovan Bratislava U14 - Denná forma
 16. Nikolas Fedorko - FK Poprad U13 - Denná forma
 17. Zachariáš Juraj Výrostek - FK Poprad U11 - Denná forma
 18. Samuel Heger - FKP Dúbravka U15 
 19. Tomáš Štofaňák - FC Košice U11
 20. Petráš Oliver - FŠRH U13
 21. Andrej Vesperín - Spartak Myjava U15
 22. Matej Zuzic - FŠRH U13
 23. Adam Baláž - FK Poprad U13 -  Denná forma 
 24. Benedikt Gašper - 1. KŠK Žilina U14 - Denná forma
 25. Daniel Páleník - FŠRH U11
 26. Timur Poľančík - FK Poprad U14
 27. Pavol Tyrpák - SP Hanušovce U11 
 28. Patrik Kendra - FK Poprad U-14 - Denná forma
 29. Timon Šviderský - CFT academy Vranov nad Topľou U10
 30. Samuel Habáň - AS Trenčín
 31. Jakub Tóth - FK Slovan Levice U11 - Denná forma

 • Kemp vo Veľkej Lomnici ukončený. Ďakujeme za dôveru.