Kontaktný formulár -online prihláška

Úhrada na futbalový kemp

Spôsob úhrady: Prevodom na účet futbalovej školy.

  • Účet v Slovenskej sporiteľni.

IBAN: SK94 0900 0000 0002 8664 5727 Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa.                                              

Poznámka: Meno dieťaťa

  • Po vyplnení online prihlášky je potrebné vykonať úhradu. V prípade storna z objektívnych dôvodov a nepredvídaných udalostí vraciame sumu v plnej hodnote (COVID -19 a podobné).

Je potrebné doniesť pri nástupe:

  • Záväznú písomnú prihlášku - Tlačivo pripravujeme
  • Zdravotné prehlásenie rodiča a lekára o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti dieťaťa.  - Tlačivo pripravujeme
  • Kartičku poistenca dieťaťa