Aký je projekt dajme spolu gól?

Projekt Dajme spolu gól zastrešuje naša škola v spoluprácii so SFZ a základnými školami a materskými školami. Práca s predškolákmi a prvákmi je zacielená na všeobecný pohybový rozvoj. 

V sezóne 2019/20 na ZŠ aj MŠ v Moravanoch nad Váhom, Radošine a MŠ v Sokolovciach

V sezóne 201s/19  na ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom, Radošine, Lúke nad Váhom a vo V. Orvišti.