S deťmi z projektu dajme spolu gól sa môžeme vidieť aj cez letné prázdniny. Každé dieťa môže využiť od 5. augusta tréningy v rámci našej školy v Moravanoch nad Váhom, alebo vo Veľkom Orvišti. Každý pondelok o 17:00 hod. v Moravanoch nad Váhom, alebo o 16:00 hod. vo Veľkom Orvišti. Pre tieto deti budú tréningy zdarma.   


Aký je projekt dajme spolu gól?

Projekt Dajme spolu gól zastrešuje naša škola v spoluprácii so SFZ a základnými školami s materskou školu v Moravanoch nad Váhom, Radošine, Lúke nad Váhom a vo V. Orvišti.  Práca s predškolákmi je zacielená na všeobecný pohybový rozvoj.