Projekt Dajme spolu gól zastrešuje naša škola v spoluprácii so SFZ a základnými školami s materskou školu v Moravanoch nad Váhom, Radošine, Lúke nad Váhom a vo V. Orvišti.  Práca s predškolákmi je zacielená na všeobecný pohybový rozvoj.