Dotácie

finančná podpora

Rok 2021

Už 2. rok máme príjem financií zo SFZ za účasť detí v súťažiach a tiež z dotácie VÚC Trnava.

  • Dotáciu v roku 2021 sme vyčerpali na kúpu hliníkových futbalových bránok s rozmermi 5x2 m. Plánujeme organizovať turnaje a zápasy pre prípravky a ml.žiakov podľa potreby aj na 2 ihriskách.

Rok 2022 

Príjem 2021: Kredity SFZ 850 EUR a 1164,60 EUR z VÚC Trnava

  • Dotáciu v roku 2022 - Kredity SFZ 1854,90 EUR a 1300 EUR z VÚC Trnava. Ešte nevyčerpanú sumu 3154,90 môžeme využiť na realizáciu projektu Trávenie voľného času s deťmi.