.

Kemp 2018

9. ročník

bol určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 11-15 rokov v 3.-5. turnuse dennou formou od 8-15 rokov

Niekoľko dôvodov prečo kempy FŠRH 

Naša celoročná práca s deťmi do 15 rokov nevynímajúc kempy spočívajú v prvom rade o vytváraní čo najpodnetnejšieho prostredia na rozvoj osobnosti mladého človeka. Futbalové tréningy a iné ďalšie aktivity nám slúžia "len" ako prostriedok k dosiahnutiu toho najpodstatnejšieho a to je plnenie si vlastných potrieb v hre v podobe sebarealizácie v čo najprirodzenejších podmienkach. V prvom rade uprednostňujeme trénerov s pedagogickým vzdelaním s doplnenou trénerskou licenciou a ďalšími kurzami preukazujúcimi špecializáciu k futbalu a aj inému odvetviu športu. Nastavujeme správnu mieru fyzickej a psychickej záťaže, kompenzovanú ďalšími inými aktivitami. 

  • Obsahom futbalových tréningov sú cvičenia: 
  1. Na rozvoj techniky aj cez metódu Coerver
  2. Prípravné cvičenia na rozvoj kombinačných schopností s dôrazom na osvojovanie si pozitívnych návykov pre hru napr. "prihraj a bež", alebo "na rozvíjanie schopnosti tvoriť v zľahčených herných situáciách, v ktorých mladý športovec vytvára vlastnú predstavu o realizácii a učí sa orientovať a rozhodovať sa v hernej situácii". Tento prístup považujeme za kľúčový pre tento žiacky vek. Tu úzko spolupracujeme s Martinom Šviderským a cvičeniami z prostredia anglických vyspelých akadémií. 
  3. Voľná hra s veľkým akcentom na sebarealizáciu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho smerovania. Nastavenie takejto klímy si vyžaduje trpezlivý a dlhodobý proces. 

Naše kempy pozitívne ovplyvňujú herný prejav hlavne detí, ktoré už v takýchto podmienkach celoročne spomínaným spôsobom fungujú.  Naša 10 ročná prax je orientovaná primárne na deti od 5-15 rokov vo FŠRH a kempoch. 

Prvé dva kempy prebiehali vo Veľkej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Počet bol limitovaný na 25 detí v turnuse + 5 detí dennou formou vo veku 11-15 rokov. Tretí a štvrtý turnus sme pripravili v domácich podmienkach pre deti od 8-15 rokov. 

1. turnus od 1.7. nedeľa - 06.7. piatok (6 dní/5nocí) 

2. turnus od 8.7. nedeľa - 13.7. piatok (6 dní/5nocí) 

3. turnus od 16.07-20.07. v Moravanoch nad Váhom

4. turnus od 06.08-10.08. vo Veľkom Orvišti