Čo je úspech? 

"Pristupovať k deťom tak, aby ambícia zotrvať pri športe prepukla správny čas." 

V praxi naše deti reálne pokračujú so športom aj po žiackom veku a mnohí z nich nájdu uplatnenie v akadémiach.


Čo stojí za týmto úspechom?

Investujeme všetok čas a úsilie do širokého základu dieťaťa čo umožňuje juniorom po 15-tom roku budovať svoj vrchol. Takže sme trpezliví a riadime sa zásadou "široký základ vysoký vrchol".  Skorá výstavba vrcholu (skorá špecializácia) má len dočasný až klamlivý charakter.  Vybudujme v deťoch do 15 rokov široké základy a dajme im reálnu šancu stať sa športovcom. Úroveň resp. spomínaný vrchol si neskôr športovec zvolí sám podľa vlastnej potreby, snahy a ambícii. 


Koncepcia práce

Radi v našej škole privítame každého, kto nám pomôže dotvárať pozitívnu klímu.

5 rokov a mladší- prijímame deti už mladšie ako 5 rokov. Tréningy sú iba 1 x v týždni. Pristupujeme individuálne čo sa týka minutáže. Tréning je zábavný. Deti vnímajú novú autoritu. Začiatok budovania pozitívneho vzťahu medzi trénermi a kamarátmi.

6-9 rokov- deti sa hravou formou oboznamujú so základnými princípmi fungovania v kolektíve. Súdržnosť, tolerancia sú základným pilierom, o ktorý sa budeme opierať v ďalšom učení futbalu. Zúčastňujeme sa zápasov a turnajov, ktoré majú trvanie do 2 hodín a to s deťmi až od 8 rokov. Turnaje a zápasy vyberáme veľmi dôsledne. Neuznávame klímu, v ktorej hrajú hlavnú rolu rodičia a tréneri a deti sú prostriedkom ich ambícií. Základným cieľom v tréningu je rozvoj pohybu a základov techniky. Futbal je "len" jedna z množstva hier, ktoré deťom ponúkame.

10-12 rokov- pribúda 3. tréning v týždni. Stále viac sa zaoberáme rozvojom loptovej techniky. Deti zapájame do organizovaných súťaží SFZ. Deti získavajú hernú prax. Veľmi ich to baví. V predošlom období sme nič neuponáhľali. Deti citlivo usmerňujeme v rámci hry. Deti a ich potreby sú pre našu prácu najväčšou výzvou.

13-15 rokov- obdobie staršieho žiactva. Obdobie, kedy sa v deťoch začínajú premieňať návyky na kvalitu. V individuálnych herných činnostiach sú naše deti na vysokej úrovni. Prioritou je docieliť prenos naučeného do zápasu. V tomto si veľmi veríme. Deťom v každom okamihu dôverujeme. Čo sa týka kolektívneho prejavu, deti majú už 14 rokov a napriek tomu sú na úplnom začiatku hrania futbalu. Ideme trpezlivo krôčik po krôčiku. Nepreskakujeme. Rešpektujeme teóriu, opierame sa o skúsenosti a cit pre učenie. Vzhľadom na citlivé obdobie nielen detí, ale aj očakávania rodičov, počítame len s tými, ktorí sú stotožnení s našimi metódami a prístupmi. Každé dosiahnutie pozitívneho skóre spôsobom akým sa prezentujeme v náročných zápasových podmienkach je pre nás krásnou spätnou väzbou našej práce.

Postreh trénerov futbalovej školy:

Negatívna stránka. Nachádzame sa vo veľmi náročnom období. Podmienky pre prácu s deťmi sa veľmi sťažujú. Deti dostávajú futbalové krídla. Sú použiteľné v akadémiách. Začína sa "boj" o deti. Ambície rodičov prekvitajú. Stráca sa trpezlivosť. V niektorých prípadoch hlavne z dôvodu spomínaných vecí nevieme dokončiť žiacky vek (základnú športovú prípravu) k úplnej spokojnosti trénerov a potrieb dieťaťa. Neexistuje meter, ktorý to odmeria. Väčšinou okolie meria podľa výsledku skóre v zápase, čo je neobjektívny ukazovateľ práce s deťmi v žiackej kategórii.

  • Kategória dorast 16-19 rokov

- pre túto vekovú skupinu hráčov sme v sezóne 2018/19 a 2019/20 vytvorili vo Veľkom Orvišti dorastenecký tím. Tento tím je vhodný pre juniorov, ktorí nemajú ambície pokračovať v akadémiách. Hráme úspešne 6. ligu a tešíme sa zo spoločných aktivít. V mužstve je veľa našich odchovancov, ktorí pokračujú v tréningovom procese 2-3 x v týždni s cieľom rozvíjať kolektívny herný prejav a nadviazať na predošlé učenie. Stále platí, že 1. súťažný zápas je až v 18-tom roku hráča a podľa toho pristupujeme a vedieme našich juniorov.

Opakované čítanie na každé ráno, aby sme my tréneri ani na okamih nezabúdali čo je našou hlavnou prioritou. 

13.02.2018, Ing. Miroslav Mackulín (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová)

Zdroj: 

https://www.mojkouc.com/clanok/len-stastny-trener-vychova-stastnych-a-skvelych-sportovcov

ŠŤASTIE NIKDY NEPRÍDE K TOMU, KTO NIE JE VĎAČNÝ ZA TO, ČO UŽ MÁ.

Aj vy radi pozorujete okrem výkonov hráčov v zápase aj počínanie trénerov, ich koučing a reč tela? Pre mňa je to stále veľká inšpirácia, ktorá veľa napovie nielen o trénerovi samom, ale tiež o výkone jeho hráčov, ich forme, atmosfére v tíme a hlavne nastaví zrkadlo vo vzťahu tréner-športovec.

Z videného konštatujem, že máme málo šťastných a pohodových trénerov, ktorí svoje poslanie /rozvíjať potenciál hráča/ cítia a napĺňajú.

Čím vyššia súťaž, liga, tým geometricky pribúda nešťastných, nervóznych a frustrovaných trénerov, ktorí balancujú na pokraji vyhorenia. Ani sa nečudujem, tlak na výsledky, body, umiestnenie, ciele, robí z našich trénerov často "figúrky", ovládané "tými zhora", česť výnimkám.

A takýto tréner potom speje nielen k poklesu sebavedomia a straty vlastnej identity, ale časom sa z neho stáva iracionálne zmýšľajúci človek, ktorý sa zmôže nanajvýš tak v každom prestupovom období na opakovanie frázy: "Potrebujem nových, lepších, kvalitnejších hráčov, aby sme splnili naše ciele...". A čo hráči, ktorých má takýto tréner už vo svojom košiari? Čo bude s nimi? Kto ich má rozvíjať, objavovať ich potenciál?

Dobrá správa však je, že máme aj v našich končinách šťastných a pozitívne orientovaných trénerov, ktorým záleží na rozvoji svojich hráčov, hoci vedia, že čím skôr prispejú k otvoreniu ich hráčskeho potenciálu, tým skôr bude po takom hráčovi dopyt a je veľká šanca na zaujímavý prestup a kolektívnu radosť.

Mohli by sme rozdeliť ľudí, teda aj trénerov na ŠŤASTNÝCH a NE/ŠŤASTNÝCH. Čo o tom rozhoduje? Je to stav mysle. Chcete vedieť, ako byť šťastný tréner? Je to veľmi jednoduché Šťastní tréneri majú, pozitívne návyky, ktoré im skvalitňujú život, vychádzajú z ich dobrého vnútorného nastavenia. Skrátka, robia veci ináč.

Opýtajte sa akéhokoľvek šťastného trénera a povie vám, že:

SA NIKDY NEZAOBERÁ VECAMI, KTORÉ NEVIE SÁM OVPLYVNIŤ. Rieši len tie veci, ktoré má plne pod kontrolou a ktoré vie svojimi myšlienkami, postojmi, činmi ovplyvniť. Ináč je to zbytočne vynaložená energia a premárnený čas.

JE VĎAČNÝ ZA TO, ČO UŽ MÁ. Vie, že každá životná situácia mu môže poskytnúť viac, ale aj menej možností, hojností, radosti, zdravia, pohody, kvality. Vie, že ľudská myseľ a hlavne ego je nastavené na neustále zvyšovanie latky vo všetkom v živote, čo býva veľmi zradné. A tak sa naučil prijímať s vďakou a pokorou všetko, čo mu práve život ponúka a z toho sa snaží získať maximum. A tak to je aj s hráčmi, ktorých momentálne má a trénuje. Snaží sa z nich spraviť lepších ľudí a výkonnejších športovcov a ich napredovanie mu dáva novú silu a energiu do ďalšej práce. Nemá potrebu poškuľovať po cudzích hráčoch a myslieť si, že oni sú lepší, ako tí moji.

PROBLÉMY VNÍMA AKO VÝZVY. Slovo PROBLÉM nenájdete v slovníku šťastného trénera. Výzvu vníma, ako niečo pozitívne, ako úlohu, ktorú je treba splniť a ktorá ho privedie k novému poznaniu a do vyššej sféry sebavedomia.

MÁ VEĽKÉ SNY A CIELE. Vie, že na začiatku všetkých veľkých úspechov bol sen, ktorý sa realizoval cez myšlienky, slova, túžbu a činy do konkrétnej a hmatateľnej formy. Všetci úspešní tréneri boli, či sú viac vizionári a k tomu vedú aj svojich zverencov. Vedia, že snívať sa oplatí...

PREZENTUJE SA AKO POZITÍVNY VODCA, VZOR, UČITEĽ. Vie, že pre svoje okolie pôsobí, ako dôležitý výchovný prvok a snaží sa na svojich hráčov nielen počas tréningov, ale aj v bežnom živote vystupovať ako ich vzor a učiteľ a vplývať na nich svojim hodnotovým rebríčkom.

ŠŤASTNÝ TRÉNER - JE NEZÁVISLÝ TRÉNER. Svojou autoritou a prirodzenosťou si buduje kredit múdreho, vzdelaného a načúvajúceho trénera, ktorý ma svoj neopakovateľný, originálny štýl práce s hráčmi. Svojimi názormi a postojmi spája záujmové skupiny /majiteľ, hráči, tréneri, manažéri, sponzori/, do produktu s názvom:"Výsledková, marketingová a finančná efektivita".

S KAŽDÝM SA SNAŽÍ VYCHÁDZAŤ ÚSTRETOVO A LÁSKAVO. Vie, že jedine ústretová, priama a otvorená komunikácia mu pomôže zvládať rôzne situácie, ktoré život v tíme a klube prinesie. Vopred zadefinované jasné pravidlá a dôvera pomôžu vyjasniť a vyvetrať aj ten "najzatuchnutejší mentálny smrad v kabíne" a pomôcť vyriešiť zdanlivo neriešiteľné veci. Vie, že komunikácia je najlepšou prevenciou pred nákazou zvanou: "dusná atmoška", ktorá nikdy nepriniesla pozitívne výsledky.

NEVYHOVÁRA SA, NEHĽADÁ ALIBI. Kto sa vie dobre vyhovárať, ten len málo kedy vie robiť dobre niečo iné". Múdri a šťastní tréneri nikdy neobviňujú za svoj nezdar druhých. Naopak priamo sa prihlásia k svojim chybám a hľadajú konštruktívne východisko a zlepšenie. K tomu vedú aj svojich hráčov a okolie. 

JE PONORENÝ DO PRÍTOMNOSTI. Šťastní tréneri vedia, že vracať sa do minulosti je nesprávne. Je vedecky dokázané, že ak sa vrátime do minulosti, vypláva na povrch viac negatívnych zážitkov ako pozitívnych. Dokonca v pomere 4/1. A robiť si vrásky s budúcnosťou tiež nie je optimálna cesta k šťastnému a naplnenému životu. Preto si radšej vychutnávajú prítomný okamih tým, že si privoňajú ku krásne rozkvitnutému kve­tu.

NEPOROVNÁVA SA S OSTATNÝMI. A preto neporovnáva ani svojich hráčov, lebo vie, že každý sme originál a každý máme svoju vlastnú cestu napredovania. Ale o to viac poctivo a tvrdo pracuje na svojich a hráčskych silných stránkach, uvedomujúc si, že len tie nás posunú ku skvelým výsledkom a vlastnému majstrovstvu. Plne si uvedomuje, že pracovať na slabých stránkach formou kritiky je cesta k vlastnému sebapoškodzovaniu a poklesu sebavedomia.

MÚDRO A ROZVÁŽNE SI VYBERÁ PRIATEĽOV A SPOLUPRACOV­NÍKOV. Vie, že dôležité je obklopovať sa optimistickými a múdrymi ľuďmi s vlastným názorom. Čím viac pozitívnej energie vieme vytvoriť v rámci pracovného prostredia, tým lepšie sa všetci budeme cítiť.

RODINA A DOBRÉ VZŤAHY, sú jeho nabíjačkou, z ktorej čerpá nevyčerpateľnú energiu, ktorú rozdáva a posúva svojim hráčom a okoliu.

PRIJÍMA CHYBU AKO SKÚSENOSŤ. Chyba je hybnou silou života a pokroku. Vie, že chybovať je človeku prirodzené tak, ako dýchať. Netraumatizuje seba a svojich hráčov slovkom CHYBA, ale vymenil ho za slovo SKÚSENOSŤ, ktorá posúva naše snaženie a dáva mu nový rozmer plný poznania a novej energie do ďalšej práce.

NEMÁ OČAKÁVANIA, VIE, ŽE NEULAHODÍ KAŽDÉMU. Šťastný tréner sa netrápi tým, že sa nájdu aj jeho kritici. Snaží sa robiť veci, ako najlepšie vie, načúva svojmu srdcu a nedovoľuje pochybovačom, aby ho odradili od svojich snov a túžob. Vypočuje si názory iných, príjme ich, precíti a rozhodne sa sám podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Je si plne vedomý, že za svoje rozhodnutie si nesie plnú zodpovednosť.

HOVORÍ PRAVDU. Klamstvo stresuje, ničí sebaúctu a narušuje vzťahy s okolím. Ale šťastný tréner vie aj to, že každý má svoj uhol pohľadu a svoje videnie situácie, preto chápe aj názor iných.

ODPÚŠŤA. Chápe, že je lepšie odpustiť, ako všetky negatívne emócie s tým spojené dlhodobo uchovávať vo svojom vnútri. Plne si uvedomuje, aké negatívne následky majú nespracované a neodpustené pocity na naše zdravie a pohodu. Keď odpustíme, naše vedomie sa prečistí a tak získame dostatok energie na dobré veci v našom živote.

VEDOME VYSTUPUJE Z KOMFORTNEJ ZÓNY, lebo vie, že zóna UČENIA je pre jeho rast potrebná a dôležitá a tak vedome hľadá a nachádza pre seba a svojich hráčov nové výzvy s konštatovaním: "Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku".SEBAREALIZOVANÝ TRÉNER - JE ŠŤASTNÝ TRÉNER. Plne si uvedomuje, že jeho okolie, vedenie a hráči prijímajú jeho názory, pohľad na životné situácie a vo svojej práci nielen hľadá, ale hlavne nachádza svoje POSLANIE. Zaspáva s vedomím, že sa nevie dočkať rána, aby bol späť vo svojej práci a spoločne s hráčmi pokračovali na realizácii svojich smelých cieľov a vízii.