2% z dane

Aj v tomto roku sa naša futbalová škola bude uchádzať o 2 percentá z dane. Veľmi si vážime Vašu náklonnosť. Získané finančné prostriedky každý rok používame na obnovu, alebo dokúpenie pomôcok pre deti a na administratívne výdavky FŠRH na prenájmy športových priestorov a organizovanie spoločných akcií pre deti.

Občianske združenie: Futbalová škola Róberta Hanka

IČO: 42161142

DIČ: 2022971940

Sídlo:  Beckovská 1, 92101,  Piešťany