2% z dane

Aj v tomto roku sa naša futbalová škola bude uchádzať o 2 percentá z dane. Veľmi si vážime Vašu náklonnosť. Získané finančné prostriedky každý rok používame na obnovu, alebo dokúpenie pomôcok pre deti a na administratívne výdavky FŠRH. V údaji o mene názvu OZ treba stále uviesť starý názov (Futbalová škola RH - Moravany nad Váhom). Nový názov (Futbalová škola Róberta Hanka) ešte pre túto transakciu nie je v platnosti. 

Občianske združenie: Futbalová škola RH - Moravany nad Váhom

IČO: 42161142

DIČ: 2022971940

Sídlo:  Beckovská 1, 92101,  Piešťany