Kemp 2014

Kľačno

Popis

V letnom mesiaci júl sme realizovali už 5. ročník futbalových kempov. Už do tretice sme sa rozložili na známom mieste v Kľačne pri Prievidzi. Naplánovali sme si dva turnusy. Najskôr pre kategóriu prípraviek a následne pre kategóriu žiakov. Spolu sa prihlásilo až 67 detí. Naše kempy sú prístupné deťom z rôznych miest a klubov a taktiež už dlhodobo vytvárame kvalitné podmienky pre futbalový rast deti z útvarov talentovanej mládeže (Tatran Prešov, 1. FC Košice, Spartak Trnava, Spišská Nová Ves, FOMAT Martin). Hlavnou náplňou je osvojovanie a zdokonaľovanie futbalových zručností detí v jednoduchých aj zložitejších podmienkach futbalu často využívanou metódou Coerver. Volíme zábavné formy tréningu prostredníctvom súťaží a hier. Vo voľnom čase využívame športoviská a vnútorné priestory zariadenia pre iné pohybové aktivity a odpočinok

Popis

1. turnus 29.06. - 04.07. nástup: nedeľa obed, ukončenie: piatok obed (6 dní/5 nocí) - ročník 2003/04 - cena 180 € 

Tréneri:

Bc. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovu deti vo futbale v kategórií prípraviek a žiakov.

Teodor Maroš - tréner FOMATU Martin (kategória U-10).

Norbert Nagy - tréner, učiteľ TV

Zdravotník: Mgr. Ištoková Iveta

Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková

--------------------------------------------------------------------------------------------2. turnus 06.07. - 12.07. nástup: nedeľa obed, ukončenie: sobota obed(7 dní/6 nocí) - ročník 2001/02 - cena 200 € 

Tréneri:

Bc. Róbert Hanko - tréner a zakladateľ futbalovej školy, ktorá sa špecializuje na výchovu deti vo futbale v kategórií prípraviek a žiakov. 

JUDr. Štefan Šviderský PhD. - tréner, spoluorganizátor letných futbalových kempov a podporovateľ Futbalovej školy.

Zdravotník: Anna Matejovová 

Pedagóg: PhDr. Daniela Hanková