.

2017-video

video a popis

Prvé dva futbalové kempy sa konali vo Veľkej Lomnici v penzióne Rysy a Aries. Vďaka veľkej snahe zainteresovaných ľudí sme úroveň zdvihli veľmi vysoko. Podarilo sa nám naplniť všetko, čo sme si predsavzali s deťmi od 11-15 rokov. Tréningový proces bol primárne zameraný na budovanie dôležitej zložky budúceho výkonu futbalistu a to na kreativitu. Spoločne sme stále obohacovali zásobník prípravných cvičení, ktoré už roky dotvárame a rozširujeme priamo na tréningoch. Za našu najsilnejšiu stránku považujeme vytvorenie veľmi priaznivej klímy pre každú detskú povahu, čoho výsledkom je prirodzená aktivita detí a zaujatosť pre cvičenia. Tieto kempy sú pre nás veľkou ďalšou motiváciou. Učili sa nielen deti, ale celý realizačný tím. Každým tréningom sme precítili stále väčší rozmer toho, čo deti v tomto veku potrebujú a ako treba pristupovať k deťom za účelom efektívneho napredovania. Opäť ďakujeme Martinovi Šviderskému za podnety, nápady, cvičenia a spoluprácu v tréningoch a to hlavne v 1. turnuse, kde s nami trávil celý týždeň. Voľnočasové aktivity ako golf, aquacity, školské multifunkčné ihrisko v 1. turnuse, alebo regenerácia v 2. turnuse (vírivky) nemali chybu. Za vydarenou akciou stojí celý realizačný tím.