Futbalová škola v Trenčíne

Od júna 2019 rozširujeme Futbalovú školu o ďalšie pôsobisko v Trenčíne. Po spolupráci s AS Trenčínom sme sa rozhodli odovzdať naše skúsenosti deťom z Trenčianskeho prostredia. Tréningy sú určené pre deti z kategórie 2008/09/10/11. 

V letných mesiacoch sa budú konať tréningy v Záblatí. V zimných a prechodných obdobiach na umelých ihriskách v Trenčíne na Ostrove. 

Roč. 2008/09/10/11. Zápasy formou turnajov, do ktorých spojíme deti z tréningového procesu v Moravanoch a v Trenčíne. Zodpovedný tréner Mgr. Hanko Róbert.


Podmienky pre zaradenie deti do FŠRH v Trenčíne.

Členský mesačný poplatok na sezónu 2019/20 platný od augusta 2019

10 mesiacov + júl a august v sume jedného mesačného členského príspevku. 

  • Ročník 2008 - 2011 ...........................  40 € / 3 tréningy v týždni / súťažné ročníky
  • Ročník 2012/13 ....................................  30 € / 2 tréningy v týždni / nesúťažné ročníky
  • Súrodenci .............................................  60 €

Kritéria pre zaradenie detí do súťažných kategórií:

  • Kalendárny vek 8 rokov.
  • Biologický vek, ktorý môže urýchliť zaradenie resp. zbrzdiť vstup do zápasov a turnajov.  Záleží od aktuálnej zrelosti dieťaťa.

Čo je to súťažná kategória?:

  • Je to kategória, ktorá sa bude postupne zapájať do zápasov a turnajov. Približne 1 krát v mesiaci. Vekom budú akcie pribúdať.

Čo sledujeme hranicou súťaženia a nesúťaženia?

  • Z dlhoročnej skúsenosti a praxe sme určili hranicu vstupu do súťaží. Deti týmto chceme ochrániť od zbytočných stresov a situácií v zápasoch, ktoré často nie sú schopné zvládať z pohľadu mentálnej stránky dieťaťa. Deti v tréningoch (v jednoduchých podmienkach a rôznych hrách) budú postupne pripravované na konfrontáciu.