Futbalová škola v Trenčíne

Od júna 2019 rozširujeme Futbalovú školu o ďalšie pôsobisko v Trenčíne. Po spolupráci s AS Trenčínom sme sa rozhodli odovzdať naše skúsenosti deťom z Trenčianskeho prostredia. Tréningy sú určené pre deti z kategórie 2008/09/10/11. 

V letných mesiacoch sa budú konať tréningy v Záblatí. V zimných a prechodných obdobiach na umelých ihriskách v Trenčíne na Ostrove. 

Otvorené tréningy pre deti narodené od 2011 - 2008 sa konajú 21. 06., 15. 07., 17. 07., 19. 07.  v Záblatí od 17:00 hod. .


Roč. 2008/09/10/11. Zápasy formou turnajov, na ktoré spojíme deti z tréningového procesu v Moravanoch a Trenčína. Zodpovedný tréner Mgr. Hanko Róbert.