Členské poplatky sezóna 2018/19

Aktualizované 09.05. 2019

Abecedne od A-L

Meno dieťaťa               mesiac september 2018 - jún 2019

Bakita ..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Baroš ................................06

Bartovic ...........................9/10/11/12/01/02/

Benechovci.....................9/10/11/12

Beneš................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Beňo..................................9/10/11/1201/02/03/04/05/06

Blaško................................--/10/1112/01/02/03/04/05/06

Božik..................................9/10/11/12/01/02/03/04

Brežný M.M......................9/10/11/12/01/02/03/04

Čavojský...........................9/10/11/1201/02/03/04

Čech Leo..........................03/04/

Danko................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Domin M. .........................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Domin T. ..........................9/10/11/ ? /01/

Drahovský........................9/--/--/

Debnár..............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Dzibela............................../-/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Fabiánovci.......................9/10/11/12/01/02/03/04

Fano..................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Filus...................................9/10/11/12

Folajtárová......................9/--/--/--/--/

Forgáčovci......................9/1011/12/01/02/03/04/05

Galo..................................9/10/11/12/01/02/03

Giacko.............................--/10/11/12/01/02/03/04/05

Gono...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Gorek..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/0708/09/10/11/12

Halás...............................9/10/11/12/

Hank................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Hritz.................................../--/--/--/12/01/02/25/25/25

Al Hassam.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Halanda..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Havrlent..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Herák................................01/02/03

Hlinka..............................9/10/11/12/01/02/03/04

Hlavena..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Hrnčiar............................9/10/11/12/01/02/03/04

Jankových.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Janíček ..........................04/05/06

Jelenek..........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/

Jurga .............................9/10/11/12/01/02/03/04

Jurík................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Kantek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08

Klein............................... --/10/11/12/01/02/03/04

Kňažíkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04

Kochovci........................9/10/11/1201/02

Košinár............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Koška..............................--/--/--/--/--/

Kováčik M. ....................9/10/11/12/01/02/03/04

Kovalčíkovci..................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Krajčo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Králik...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Kupec.............................9/10/11--/--/02/03/04

Lednická........................--/10/11/12/01/02/03/04


Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa            mesiac september 2018 - jún 2019

Majerský........................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Majkovci........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Makovič.........................9/10/11/12/01/02/03/04

Martišovič......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Masaryk.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Matejík............................--/10/11--/--/02

Matejkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Melicher..........................9/1011/12/01/02/03/04

Mikloškovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Miklovič..........................--/10/11/12

Mitošinka.......................--/--/--/12/01/02/03

Mocsonoky....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Moravčík.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Mykultsia........................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Noskovič........................9/10/11/12/01/02/03

Novotný...........................--/10/11/12/01/02/03

Nikodem........................9/--/--/--/--/02/03/04/05

Ondris.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Ondrišík........................../  /--/--/

Oravec............................9/10/11/12/01/02/03

Orlovský........................./9 /10/11/--/

Páleník............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Papšo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Peťovský.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Petráš..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Piešťanský...................../9/10 /11/12/01

Polák...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Pšenek............................9/10/11/12/20/02/15/04/05/06

Pupík...............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Rihayová........................9/10/11/12/01/02/03/04

Ročiak............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Salka...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Seidl................................9/10 /11/12/01/02/03

Schmitt...........................9/10/11/1201/02/03/04

Sivákovci.......................--/10/11/12/01/02/03/04/05

Sokol..............................9/10/11/12/01/02

Šimončič.......................05/

Spišáková.....................9/  /  /  /--/02/03/04/05

Strečanský/á................--/10/11/12/01/02/03/04/05

Sugra .............................03/04/05

Svitana..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Šebo..............................05/06

Široký.............................9/10/11/12/01/02/03

Šiška...............................9/10/11/12/01/02

Šugra..............................9/10/11

Tarana............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Tomagovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Toman...........................--/10/11/12/01/02/03/04

Toth................................9/10/11/12

Urban............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Valko.............................9/10/11/12/03/04/05

Vatrt..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Vavro............................9/10/11/12/01/--/03/04/05

Zachar..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Zuzicovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05