Členské poplatky sezóna 2021

Staršie úhrady evidujeme v spodnej časti tejto stránky.

Aktualizované 09.09. 2021

Prosíme rodičov o nahliadnutie do faktúr za mesiac júl a august. V tomto období prebehli transfery a tým boli spojené aj náklady. Vo faktúrach sú položky: 

  1. Členské poplatky v sume 4 eur. Hradí futbalová škola. Členské sa bude futbalovej škole vracať škole v kreditoch, ktoré máme povinnosť minúť na materiálne zabezpečenie.
  2. Poplatok za žiadosť o transfer - 5 resp. 7 eur prosíme rodičov o úhradu na účet kde sa hradí členské. Može byť prirátané k členskému v jednej sume.
  3. Odstupné za transfer hráča - úhrada je dobrovoľná. V prípade, že rodič túto sumu uhradí, tak v ďalšom transfere bude rodičom táto suma vrátená futbalovou školou. Prosím túto sumu uhradiť v hotovosti pri osobnom stretnutí.

OD MÁJA 2021 

Abecedne od A-L

Meno dieťaťa      od mája 2021

Adamča..................05/06/

Augustín.................05/06/07-08/09

Barinec....................05/06

Bednár ...................05/06/07-08/

Behul.......................05/06

Belica......................05/06/07-08/09/10/11/12/01

Beňo.......................05/06/07-08/09/10

Bernát.................... 05/06/09/

Bernáth..................05/06/07-08/09/10/11/12

Beták......................05/06/07-08/09/

Bilik..........................07-08/09/10

Blažej......................05/06/07-08/

Božik.......................05/06

Bougdarovci.........05/06/07-08/09/10

Čech Leo................05/06

Čechvala Leo........05/06

Debnár.....................05/06/07-08/09/10

Dekan......................07-08/

Dúžek......................05/06

Ďurikovič................. 05/06/07-08/09

Forouhar..................05/06/07-08/09

Graus O...................06/07-08/09/

Halas.......................

Haring......................05

Herman...................05/06/09

Horváth................... /05/06/07-08/

Hrnčár.......................05/06

Hudcovič.................05/06

Janča........................05/06

Janíček ....................05/06/09

Jelenek.....................05/06

Jurga M.....................05/06

Klačan........................05/06/07-08/09/

Koch...........................05/06

Kotleba......................05/06/07-08/

Kováč B. ...................05/ /07-08/09

Kováč A....................05/06/07-08/

Krajčík A.................../  /06/

Krasňan.....................05/06/07-08/

Kunda........................05/06/07-08/09/

Lagin..........................05/06/07-08/

Lukáč..........................05/06

OD MÁJA 2021 

Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa od mája 2021

Makovič...........05/06/07-08/09/

Marlenga.........05/06

Maślanka.........05/06/07-08/

Masaryk M. ....05/06

Matus...............07-08/

Melicher..........05

Mihok..............

Moravec .......05/06/09/

Moravčík J....05/06

Murín..............

Mykultsia.......05/06

Páleník B.......05/06

Panák.............05/06/07-08/09/10/11/12

Pavlis.............06/07-08/

Pavlík..............05/06/07-08/

Poruban.........05/06/

Pelech............06/07-08/

Petričko..........05/06/07-08/09

Pupík................05/06

Rolinčin............05/06

Rumanko........05/06/07-08/

Schmidl...........05/06/07-08/09/10/11

Sobek............05/06/07-08/09/10

Sokol..............05/06/07-08/09

Sotgia.............05/06/09

Sotoňák.........05/06

Srnánek.........05/06/07-08/

Szucs..............05/06

Štuller..............05/06/07-08/

Vangel............05/06/07-08/09/10/

Vass J............../  /06/07-08/

Vavruš Ma.....05/06

Vavruš Mi.......05

Zachar..............05/06

Zuzicovci........05/06/07-08/

Členské poplatky sezóna 2020/21

Aktualizované 11.05. 2021

*Hrubo vyznačené mesiace - obdobie neplatenia

Rok 2020

Abecedne od A-L

Meno dieťaťa                         január 2020 - jún 2021

Abrahám.................01/02/03/04/05/06 /11/12/01/02/03/04

Adamča..................01/05/06/7-8/09/   11/12/01/02/03/04

Augustín.................01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Baláž........................01/09/

Barinec....................01/02/03/04/05/06/07-08/09/  11/12/01/02/03/04

Baroš ......................01/02/03/04/05/

Bednár ...................01/02/03/04/05/06/07-08/09/   11/12/01/02/03/04

Behul.......................01/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05

Belica......................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01

Beneš.....................01/02/03/04/05/06.......................................................

Beňo.......................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06 

Bernát.................... 01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05

Bernáth..................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12

Beták......................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/

Blaško....................01/02/03/04/ 

Blažej......................10/11/12/01/02/03/04/05/

Božik.......................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/

Bougdarovci.........01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Brežný M.M...........01/02/03/04/05/06/07-08/09/11/12/01/02/03/04/05

Čavojský.................01/02/03/04/05/06/        /11/12/01/02/03/04/

Čech Leo................01/02/03/05/06/09/10/11/12/01/02/03/04/

Debnár.....................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06 

Dohňanský.............02/03/04/05/06/07-08/11/12/01/02/03/04/

Dúžek......................01/02/03/04/05/06/11/12/01/02/03/04/

Dragula...................02/03/.......................................................................................

Dzibela....................01/..............................................................................................

Ďurikovič.................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/ 05/06/07-08/09

Forgáčovci..............01/02/03/04/05/1011/12/01/02/03/04

Forouhar..................07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Galo..........................01/-/05/06/09/1011/12/01/02/03/04

Giacko.....................01//02/.......................................................................................

Halas.......................01/02/03/04/05/06/07-08/       11/12/01/02/03/04

Haring......................10/11/12/01/02/03/04/05

Herman...................05

Horváth...................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/ /05/06/07-08/09/10/11/12/01

Hritz..........................01/02/03/04/05.....................................................................

Hudcovič.................7-8/09/10/11/12/01/02/03/04

Janega.....................01/02/03/04/05/06/09/1011/12/01/02/03/04

Janča........................01/02/03/04/05/06/7-8/09/1011/12/01/02/03/04

Janíček ....................01/02/03/04/05/06/      11/12/01/02/03/04

Jelenek.....................01/02/      /11/12/01/02/03/04

Klačan........................07-08/09/1011/12/01/02/03/04/05

Kňažíkovci................01/02/03/04/05/06/09/10/11/12/01/02/03/04

Kocián........................01/02/03/05/09/1011/12/01/02/03/04

Koch...........................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04

Košinár.......................01/02/03/04/05/06/10/11/12/01/02/03/04 

Kotleba......................01/02/03/04/05/06/07-08/09/  11/12/01/02/03/04/05/

Kováč B. ...................10/11/12/01/02/03/04/05-20Eur/

Kovalčík.................... 01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Krajčovič...................01/02/03/04/05/06.............................................................

Krasňan.....................01/02/03/04/05/06/7-8/09 /11/12/01/02/03/04/05

Kunda........................01/02/03/04/05/06/7-8/09/1011/12/01/02/03/04/05/

Kováč A. ...................10/11/12/01/02/03/04

Lagin..........................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04

Lukáč..........................10/11/12/01/02/03/04/05/06

Rok 2020

Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa                          január 2020 - jún 2021 

Makovič...........01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05

Marlenga.........01/02/03/04/05/06/07-08/09    11/12/01/02/03/04/05/

Maślanka.........01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Matejkovci......01/02/03/04/09/10/11/12/01/02/03/04

Masaryk M. ....01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04/05/

Melicher..........09/1011/12/01/02/03/04

Mihok..............01/02/03/04/05/06/1011/12/01/02/03/04

Mikulička........01/06/..........................................................................................

Moravec .......01/02/03/04/-/06/09/    11/12/01/02/03/04/05

Moravčík........01/02/03/04/05/06................................................................ 

Moravčík J....02/03/04/05/06/09/1011/12/01/02/03/04

Murín..............01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Mykultsia.......01/02/03/04/05/06/07-08/     11/12/01/02/03/04

Novotný.........01/02/03/04/05......................................................................

Páleník...........01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Panák.............06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Pavlík..............01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05

Petráš M.........01/02........................................................................................

Petričko..........01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04/05/

Piešťanský ....01/02/03/04...........................................................................

Poruban..........09/    11/12/01/02/03/04

Pšenek............01/02/03/04/05/06/7-8/09...............................................

Pupík................01/02/03/04/05/06/09/10/11/12/01/02/03/04/05

Rihayová.........01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04

Rolinčin............10/11/12/01/02/03/04

Rumanko........01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05/ 

Seidl.................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05/

Schmidl...........01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04/05/06

Sivákovci.......01/02/03/04/05/06/7-8/09/1011/12/01/02/03/04

Sobek............09/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Sokol..............01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Sotoňák.........01/02/03/04/05/06/7-8/09/1011/12/01/02/03/04

Srnánek.........01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Szucs..............09/1011/12/01/02/03/04

Štuller..............01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04/05/ 

Surdová.........01/02/03/04/05/06............................................................ 

Šebo...............01/02/03/04/11/12/01/02/03/04

Široký..............01/02/03/04/05/09/    11/12/01/02/03/04

Toman.............01/02/-/06/09/11/12/01/02/03/04  

Vangel............01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/ /05/06/07-08/09/10/

Vatrt............................01/02/03/04/05/06........................................................... 

Vavro..........................01/02/03/04/05/06/07-08/09......................................

Výrostek..........06/07-08/09/10/11/12/01/02/03/04 05/06/7-8/

Wágner............01/02/03/06/09/1011/12/01/02/03/04

Zachar..............01/02/03/04/05/06/07-08/09/1011/12/01/02/03/04

Zuzicovci........01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12/01/02/03/04/05

September 2018 - december 2019


Abecedne od A-L

Meno dieťaťa mesiac september 2018 - december 2019

Adamča...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Augustín..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Bakita ..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Barinec...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11-30/12-30

Baroš ................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/06/7-8/09/10/11/12

Bartovic ...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10

Bednár .............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Behul.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Belica.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Benechovci.....................9/10/11/12--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Beneš................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Beňo..................................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Bernát................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Bernáth...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Beták.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Blaško................................--/10/1112/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Božik.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Bougdar.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12/01

Brežný M.M......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Čavojský........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Čech Leo..........................--/--/--/--/--/--/03/04/05/--/--/09/10/11/12

Danko................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Debnár..........................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Domin M. .........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Domin T. ..........................9/10/11/--/01/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Drahovský........................9/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Dúžek................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Dzibela............................/-/10/11/12/01/02/03/04/05/6/7-8/09/10/11/12

Ďurikovič..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Fabiánovci.......................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Fano..................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Filus...................................9/10/11/12/--/--/--/--/--/--/--/

Folajtárová......................9/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Forgáčovci......................9/1011/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Galo................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Giacko.............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/10/11/12

Gono...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Gorek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Halas..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Hank................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09

Al Hassam....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/

Halanda..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Havrlent..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Herák................................--/--/--/--/01/02/03/ / / /--/--/--/--/--/

Hlinka..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/ /

Hlavena..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Horváth............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Hritz.................................../--/--/--/12/01/02/03/04/05/06/-- /09/10/11/12

Hrnčiar............................9/10/11/12/01/02/03/04/--/--/--/

Janega...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Janča...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Jankových.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Janíček ..........................--/--/--/04/05/06/--/09/10/11

Jelenek..........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/

Jurgovci ........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Jurík................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Kantek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Klein............................... --/10/11/12/01/02/03/04/ / /

Kňažíkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/ / /--/09/10/11/12

Kocián.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10

Kochovci........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Košinár............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Koška..............................--/--/--/--/--/

Kotleba...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Kováčik M. ....................9/10/11/12/01/02/03/04

Kovalčík.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Krajčo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Krajčovič........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Krasňan..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Králik...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/

Kunda.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Kupec.............................9/10/11--/--/02/03/04/ / /

Lagin...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Lednická........................--/10/11/12/01/02/03/04

Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa            mesiac september 2018 - december 2019

Majerský........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Majkovci........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Makovič.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Martišovič......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Masaryk.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Maślanka.......................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Matejík............................--/10/11--/--/02/--/--/--/--/--/

Matejkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Melicher..........................9/1011/12/01/02/03/04/10/11

Mikloškovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Miklovič..........................--/10/11/12/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

Mitošinka.......................--/--/--/12/01/02/03/--/--/--/--/--/--/--/--/

Mocsonoky....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Moravec ........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Moravčík......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Murín................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11

Mykultsia.......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Noskovič........................9/10/11/12/01/02/03

Novotný........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Nikodem........................9/--/--/--/--/02/03/04/05/06/7-8/

Ondris.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Ondrišík........................../  /--/--/

Oravec............................9/10/11/12/01/02/03/--/--/--/--/--/--/--/--/

Orlovský........................./9 /10/11/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Páleník...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Papšo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Pavlík..............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Petráš M........................09/10/11/12

Petričko..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Peťovský.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Petráš..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Piešťanský...................../9/10/11/12/01/--/-- /--/--/--/--/09/10/11/12

Polák...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Pšenek..........................9/10/11/12/01/02/0/04/05/06/08/09/10/11/12

Pupík...............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Rihayová......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Ročiak............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Rumanko.......................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Salka...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Seidl..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12

Schmidl..........................09/10/11/12

Schmitt...........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06

Sivákovci.......................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Sokol..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Sotoňák........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Srnánek........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Šimončič.......................--/--/--/--/--/--/--/--/05/

Spišáková.....................9/--/--/--/--/02/03/04/05/06/7-8/

Strečanský/á................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/10/

Stuller..............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Svitana..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Šebo..............................--/--/--/--/--/--/--/--/05/06/7-8/09/10/11/12

Široký.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Šiška...............................9/10/11/12/01/02/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Šugra..............................9/10/11./--/--/--/03/04/05

Tarana............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Tomagovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Toman...........................--/10/11/12/01/02/03/04/--/--/--/09/10/11/

Toth................................9/10/11/12

Urban............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Valko.............................9/10/11/12/03/04/05/06

Vangel..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Vatrt...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12

Vavro............................9/10/11/12/01/--/03/04/05/06/--/09/10/11

Zachar..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Zuzicovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12