Členské poplatky sezóna 2020

Staršie úhrady evidujeme v spodnej časti tejto stránky.

Aktualizované 06.11. 2020

Rok 2020

Abecedne od A-L

Meno dieťaťa                         január-december 2020

Abrahám........................../01/02/03/04/05/06 

Adamča.........................../01/05/06/7-8/09

Augustín........................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Baláž.................................01/09/

Barinec............................./01/02/03/04/05/06/07-08/09

Baroš ................................/01/02/03/04/05/

Bednár ............................./01/02/03/04/05/06/07-08/09

Behul................................./01/06/07-08/09/10

Belica.................................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Beneš................................/01/02/03/04/05/06

Beňo................................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11 

Bernát................................/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Bernáth............................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12 pozn. 20 preplatok

Beták................................./01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Blaško................................/01/02/03/04/ 

Blažej................................/10/

Božik................................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Bougdar............................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11 pozn.10 preplatok

Brežný M.M....................../01/02/03/04/05/06/07-08/09

Čavojský.........................../01/02/03/04/05/06 pozn. 5 preplatok

Čech Leo........................../01/02/03/05/06/09/10

Debnár............................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11 

Dohňanský......................02/03/04/05/06/07-08/

Dúžek................................01/02/03/04/05/06/

Dragula.............................02/03/

Dzibela............................../01/

Ďurikovič........................./01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/

Forgáčovci....................../01/02/03/04/05/10

Forouhar..........................07-08/09/10/

Galo................................../01/-/05/06/09/10

Giacko.............................01//02/

Halas...............................01/02/03/04/05/06/07-08/

Haring.............................10/11

Horváth........................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12 

Hritz...................................01/02/03/04/05

Hudcovič......................../7-8/09/10/

Janega.........................../01/02/03/04/05/06/09/10/

Janča.............................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Janíček ..........................01/02/03/04/05/06

Jelenek..........................01/02

Klačan............................/07-08/09/10

Kňažíkovci...................../01/02/03/04/05/06/09/10

Kocián.............................01/02/03/05/09/10

Koch................................01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/

Košinár............................/01/02/03/04/05/06/10 

Kotleba.........................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/

Kováč B. ............................/10/11-20Eur/

Kovalčík........................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10 

Krajčovič......................../01/02/03/04/05/06 

Krasňan........................../01/02/03/04/05/06/7-8/09

Kunda............................./01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Kováč A. ......................./10/

Lagin.............................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Lukáč...........................10/11/12

Rok 2020

Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa                          január-december 2020 

Makovič........................./01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Marlenga......................./01/02/03/04/05/06/07-08/09

Maślanka......................./01/02/03/04/05/06/07-08/

Matejkovci.....................01/02/03/04/09/10

Masaryk M. .................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10 pozn. 5 preplatok

Melicher..........................09/10

Mihok..............................01/02/03/04/05/06/10

Mikulička......................../01/06/

Moravec ......................../01/02/03/04/-/06/09

Moravčík......................../01/02/03/04/05/06 

Moravčík Juraj..............02/03/04/05/06/09/10

Murín................................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/

Mykultsia......................../01/02/03/04/05/06 pozn. 25 preplatok

Novotný.........................../01/02/03/04/05

Páleník............................/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/

Panák............................../06/7-8/09/10

Pavlík............................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Petráš M.........................01/02

Petričko........................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Piešťanský - dorast ..../01/02/03/04

Poruban........................../09/

Pšenek............................/01/02/03/04/05/06/7-8/09

Pupík.............................../01/02/03/04/05/06/09/10/

Rihayová......................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Rolinčin........................../10/

Rumanko.......................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Seidl................................01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11

Schmidl........................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10

Sivákovci......................./01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Sobek............................/09/10

Sokol............................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11

Sotoňák......................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10 

Srnánek........................01/02/03/04/05/06 

Szucs............................./09/10/

Štuller............................../01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11 

Surdová.........................01/02/03/04/05/06 

Šebo............................../01/02/03/04/ 

Široký............................./01/02/03/04/05/09 

Toman.........................../01/02/-/06/09/

Vangel........................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11

Vatrt............................../01/02/03/04/05/06 

Vavro............................/01/02/03/04/05/06/07-08/09

Výrostek......................06/07-08/09/10/11/12

Wágner......................../01/02/03/06/09/10

Zachar..........................01/02/03/04/05/06/07-08/

Zuzicovci...................../01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11

September 2018 - december 2019


Abecedne od A-L

Meno dieťaťa mesiac september 2018 - december 2019

Adamča...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Augustín..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Bakita ..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Barinec...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11-30/12-30

Baroš ................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/06/7-8/09/10/11/12

Bartovic ...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10

Bednár .............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Behul.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Belica.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Benechovci.....................9/10/11/12--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Beneš................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Beňo..................................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Bernát................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Bernáth...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Beták.................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Blaško................................--/10/1112/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Božik.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Bougdar.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12/01

Brežný M.M......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Čavojský........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Čech Leo..........................--/--/--/--/--/--/03/04/05/--/--/09/10/11/12

Danko................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Debnár..........................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Domin M. .........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Domin T. ..........................9/10/11/--/01/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Drahovský........................9/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Dúžek................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Dzibela............................/-/10/11/12/01/02/03/04/05/6/7-8/09/10/11/12

Ďurikovič..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Fabiánovci.......................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Fano..................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Filus...................................9/10/11/12/--/--/--/--/--/--/--/

Folajtárová......................9/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Forgáčovci......................9/1011/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Galo................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Giacko.............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/10/11/12

Gono...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Gorek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Halas..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Hank................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09

Al Hassam....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/

Halanda..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Havrlent..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Herák................................--/--/--/--/01/02/03/ / / /--/--/--/--/--/

Hlinka..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/ /

Hlavena..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Horváth............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Hritz.................................../--/--/--/12/01/02/03/04/05/06/-- /09/10/11/12

Hrnčiar............................9/10/11/12/01/02/03/04/--/--/--/

Janega...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/11/12

Janča...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Jankových.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Janíček ..........................--/--/--/04/05/06/--/09/10/11

Jelenek..........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/

Jurgovci ........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10

Jurík................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Kantek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Klein............................... --/10/11/12/01/02/03/04/ / /

Kňažíkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/ / /--/09/10/11/12

Kocián.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10

Kochovci........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Košinár............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Koška..............................--/--/--/--/--/

Kotleba...........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Kováčik M. ....................9/10/11/12/01/02/03/04

Kovalčík.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Krajčo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Krajčovič........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Krasňan..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Králik...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/

Kunda.............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Kupec.............................9/10/11--/--/02/03/04/ / /

Lagin...............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Lednická........................--/10/11/12/01/02/03/04

Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa            mesiac september 2018 - december 2019

Majerský........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Majkovci........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Makovič.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Martišovič......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Masaryk.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Maślanka.......................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Matejík............................--/10/11--/--/02/--/--/--/--/--/

Matejkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Melicher..........................9/1011/12/01/02/03/04/10/11

Mikloškovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Miklovič..........................--/10/11/12/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

Mitošinka.......................--/--/--/12/01/02/03/--/--/--/--/--/--/--/--/

Mocsonoky....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/--/--/--/

Moravec ........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Moravčík......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Murín................................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11

Mykultsia.......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Noskovič........................9/10/11/12/01/02/03

Novotný........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Nikodem........................9/--/--/--/--/02/03/04/05/06/7-8/

Ondris.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Ondrišík........................../  /--/--/

Oravec............................9/10/11/12/01/02/03/--/--/--/--/--/--/--/--/

Orlovský........................./9 /10/11/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Páleník...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Papšo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Pavlík..............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Petráš M........................09/10/11/12

Petričko..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Peťovský.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Petráš..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Piešťanský...................../9/10/11/12/01/--/-- /--/--/--/--/09/10/11/12

Polák...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Pšenek..........................9/10/11/12/01/02/0/04/05/06/08/09/10/11/12

Pupík...............................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Rihayová......................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Ročiak............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Rumanko.......................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/7-8/09/10/11/12

Salka...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Seidl..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12

Schmidl..........................09/10/11/12

Schmitt...........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06

Sivákovci.......................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Sokol..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/09/10/11/12

Sotoňák........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Srnánek........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Šimončič.......................--/--/--/--/--/--/--/--/05/

Spišáková.....................9/--/--/--/--/02/03/04/05/06/7-8/

Strečanský/á................--/10/11/12/01/02/03/04/05/06/--/--/10/

Stuller..............................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Svitana..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Šebo..............................--/--/--/--/--/--/--/--/05/06/7-8/09/10/11/12

Široký.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Šiška...............................9/10/11/12/01/02/--/--/--/--/--/--/--/--/--/

Šugra..............................9/10/11./--/--/--/03/04/05

Tarana............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Tomagovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Toman...........................--/10/11/12/01/02/03/04/--/--/--/09/10/11/

Toth................................9/10/11/12

Urban............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Valko.............................9/10/11/12/03/04/05/06

Vangel..........................--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/09/10/11/12

Vatrt...........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09/10/11/12

Vavro............................9/10/11/12/01/--/03/04/05/06/--/09/10/11

Zachar..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12

Zuzicovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/7-8/09/10/11/12