Členské poplatky sezóna 2018/19

Aktualizované 09.05. 2019

Abecedne od A-L

Meno dieťaťa               mesiac september 2018 - jún 2019

Bakita ..............................9/10/11/12/01/02/03/04

Bartovic ...........................9/10/11/12/01/02/

Benechovci.....................9/10/11/12

Beneš................................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Beňo..................................9/10/11/1201/02/03/04/05/06

Blaško................................--/10/1112/01/02/03/04/05

Božik..................................9/10/11/12/01/02/03/04

Brežný M.M......................9/10/11/12/01/02/03

Čavojský...........................9/10/11/1201/02/03

Čech Leo..........................03/04/

Danko................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Domin M. .........................9/10/11/12/01/02/03/04

Domin T. ..........................9/10/11/ ? /01/

Drahovský........................9/--/--/

Debnár..............................--/10/11/12/01/02/03/04/05

Dzibela............................../-/10/11/12/01/02/03/04/05

Fabiánovci.......................9/10/11/12/01/02/03/04

Fano..................................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Filus...................................9/10/11/12

Folajtárová......................9/--/--/--/--/

Forgáčovci......................9/1011/12/01/02/03/04

Galo..................................9/10/11/12/01/02/03

Giacko.............................--/10/11/12/01/02/03/04

Gono...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Gorek..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/0708/09/10/11

Halás...............................9/10/11/12/

Hank................................9/10/11/12/01/02/03/04

Hritz.................................../--/--/--/12/01/02/25eur/

Al Hassam.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/09

Halanda..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Havrlent..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Herák................................01/02/03

Hlinka..............................9/10/11/12/01/02/03/04

Hlavena..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Hrnčiar............................9/10/11/12/01/02/03/04

Jankových.....................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Janíček ..........................04/05

Jelenek..........................9/10/11/1201/02/03/04/05/06/

Jurga .............................9/10/11/12/01/02/03/

Jurík................................9/10/11/12/01/02/03/04

Kantek............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Klein............................... --/10/11/12/01/02/03/04

Kňažíkovci.....................9/10/11/12/01/02/03

Kochovci........................9/10/11/1201/02

Košinár............................9/10/11/12/01/02/03/04

Koška..............................--/--/--/--/--/

Kováčik M. ....................9/10/11/12/01/02/03

Kovalčíkovci..................9/10/11/12/01/02/03/04

Krajčo..............................9/10/11/12/01/02/03/04

Králik...............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Kupec.............................9/10/11--/--/02/03/04

Lednická........................--/10/11/12/01/02/03/04


Abecedne od M-Z

Meno dieťaťa            mesiac september 2018 - jún 2019

Majerský........................9/10/11/12/01/02/03/04

Majkovci........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Makovič.........................9/10/11/12/01/02/03

Martišovič......................9/10/11/12

Masaryk.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Matejík............................--/10/11--/--/02

Matejkovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04

Melicher..........................9/1011/12/01/02/03/04

Mikloškovci...................9/10/11/12/01/02/03/04

Miklovič..........................--/10/11/12

Mitošinka.......................--/--/--/12/01/02/03

Mocsonoky....................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Moravčík.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Mykultsia........................9/10/11/12/01/02/03

Noskovič........................9/10/11/12/01/02/03

Novotný...........................--/10/11/12/01/02/03

Nikodem........................9/--/--/--/--/02/03/04

Ondris.............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Ondrišík........................../  /--/--/

Oravec............................9/10/11/12/01/02/03

Orlovský........................./9 /10/11/--/

Páleník............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Papšo..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Peťovský.........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06/07-08/

Petráš..............................9/10/11/12/01/02/03

Piešťanský...................../9/10 /11/12/01

Polák...............................9/10/11/12/01/02/03

Pšenek............................9/10/11/12/20eur?/02/03-15eur?/04/05

Pupík...............................--/10/11/12/01/02/03/04/05

Rihayová........................9/10/11/12/01/02/

Ročiak............................9/10/11/12/01/02/03/04

Salka...............................9/10/11/12/01/02/03/04

Seidl................................9/10 /11/12/01/02

Schmitt...........................9/10/11/1201/02/03/04

Sivákovci.......................--/10/11/12/01/02/03

Sokol..............................9/10/11/12/01/02

Spišáková.....................9/  /  /  /--/02/03/04

Strečanský/á................--/10/11/12/01/02/03/04

Sugra .............................03/04

Svitana..........................9/10/11/12/01/02/03/04/05/06

Široký.............................9/10/11/12/01/02/03

Šiška...............................9/10/11/12/01/02

Šugra..............................9/10/11

Tarana............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Tomagovci...................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Toman...........................--/10/11/12/01/02/03

Toth................................9/10/11/12

Urban............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Valko.............................9/10/11/12/03/04/05

Vatrt..............................9/10/11/12/01/02/03/04/05

Vavro............................9/10/11/12/01/--/03/

Zachar..........................9/10/11/12/01/02/03/04

Zuzicovci.....................9/10/11/12/01/02/03/04