Jednoduchý článok

02.04.2022

Jednoduché a krátke články vám pomôžu udržať čitateľov v obraze. Zaujímavý úvodný odstavec a stručný, informatívny obsah zaručia, že sa k vám budú radi vracať pre ďalšie novinky.

Ročník 2011/12 vek 9-11 rokov

Ako vnímame tento vek detí vo vzťahu k učeniu hry - futbalu. Deti si v rámci skupiny stále hľadajú svoje miesto. Robia veľmi veľa chýb v rámci vzájomných vzťahov počas tréningu, pri hrách v tréningoch, súťažiach a zápasoch. Presne nerozumejú problematike kolektívnej hry. Logiku v zápale nepoznajú. Vnútorná motivácia a morálno - vôlové vlastnosti detí nie su rozvinuté. Hrajú hru pudovo a ich výkon je závislý na vonkajšej motivácii. Výkon detí v tomto veku nemá žiadnu výpovednú hodnotu pre budúcnosť je momentálne len odrazom aktuálnej zrelosti dieťaťa, ktorá je podmienená geneticky, počtom tréningov, častou skúsenosťou s podmienkami, v ktorých sa hra odohráva. 

Čo môžeme v tomto veku detí tréneri v spolupráci s rodičmi pozitívne ovplyvniť? 

Rodičia majú úplnú kompetenciu nad svojim dieťaťom. Tréneri majú kompetenciu formovať deti pre potreby hry po všetkých stránkach 

1. Technická stránka - deti v tomto veku nadobúdajú túto zručnosť pomerne rýchlo. V tréningu sa jej venujeme asi v 20% v jednoduchých cvičeniach hlavne vedenie lopty v rôznych smeroch v jednoduchých podmienkach.  Ostatné zdokonaľovanie prebieha v malých hrách. 

2. Kondičná stránka - má jednoznačne sekundárny charakter. Preferujeme herné tréningy, pohybové hry - naháňačky, súťaže v ktorých sledujeme všestranný rozvoj kondície.

3. Taktická stránka - v tomto sa snažíme deti formovať prostredníctvom nášho prístupu. Dávame im vzory ako byť prefíkaný a učíme ich hľadať spôsoby ako sa zachovať v herných situáciach. Zväčša však ide o individuálne riešenie taktických úloh pre zložitejšie formy taktiky nie je v tomto veku priestor hlavne z dôvodu úrovne mentálnej vyspelosti detí.   

4. Osobnostná stránka - pre naše vedenie a vnímanie kolektívnej hry to najcenejšie pre športovca čo môžeme deťom dať. Všetky predošlé stránky sú veľmi dôležité faktory herného výkonu. Tie sa však dajú formovať drilom v tréningu. Vieme sa konkrétne zamerať na problematiku a vieme podľa toho zostaviť tréning. Na osobnostnú stránku (vlastnosti človeka) vieme pôsobiť neustále od škôlkára až v dospelosti. Pre náš vek detí si určujeme vlastnosti na základe potreby hry - futbal. Cieľom je pozitívne pôsobiť na vlastnosti, vyzdvihovať ich kedykoľvek sa hráč takto prejavý. Dobrým koučingom v prípade omylu usmerňujeme. Pre chyby v tréningoch zápasoch je strašne veľa priestoru v tomto veku detí. Podporujeme ich v aktivite. Chyba je pre nás skúsenosť a nie problém. Náš prístup vždy bude chápajúci. Nikdy neodstránime chybu na úkor vzťahu tréner dieťa pretože ten je pre budúce učenie veľmi dôležitý a to nie len zo športového hľadiska ale v staršom žiactve sa dobrý tréner stáva najlepším a najdôvernejším futbalovým kamarátom. V zápasoch vedieme deti v snahe im dôverovať a odovzdať im kompetenciu sa realizovať. Vyzdvihovať ďalšie vlastnosti ako rozhodnosť v herných situáciách aj napriek nevydarenému pokusu. Taktiež vlastnosti v štýle sebavedomia v hre 1:1, alebo dravému prieniku do útoku či zodpovednej obrannej činnosti, alebo za snahu opraviť kamarátovu chybu. Z dlhodobého hľadiska sa vlastnosti v neskoršom veku premieňajú na schopnosti a návyky. Tie hráčom dajú silu v kreativitu a nápaditosť. Nepodporujeme joistickový koučing. Tento štýl riadenia družstva obsahuje v sebe direktívnosť, nadradenosť, pre hráča stratu tvorby vlastného názoru na hru. V neskoršom veku znížená kreativita, neistota až strata herného uvoľnenia. Joistikový koučing má v tomto veku dočasný a krátkodobý efekt. Dokážeme deťom reguľovať dynamiku myslenia. Radíme im, deti po ihrisku "premiestňujeme". Reakčná rýchlosť je lepšia ako u prípravkára, ktorý hrá svojou detskou hľavou. Hnevať sa nikdy nemôžeme. Deti športujú. Veď my im vytvárame podmienky aby robili chyby. Ohraničíme im ihrisko. Určíme im počet hráčov a pravidlá. 

Snažíme sa byť chápavý a podporný za každú činnosť. Výsledok zápasu je motiváciou, ale keď ho nedosiahneme tak ideme proste ďalej.  

Podporujeme rodinné zázemie. Potreby detí a rodiny sú nadradené. Futbal v tomto veku je dostatočný v troch treningových jednotkách v týždni a v priemere v každom druhom víkendovom zápase. Teda cca 30 zápasových stretnutí v roku. Všestranné a pestré trávenie voľného času je najvyšia hodnota pre život aj šport. 

Nemáme očakávania. 

Primárne sa zameriavame na vlastnosti, ktoré sú pre futbal veľmi dôležite (rozhodnosť v herných situáciách    


Ako pôsobíme v rámci tréningu či zápasu a prečo?