Rezervný fond

Na tejto stránke rezervný fond si spolu s rodičmi budeme vytvárať finančnú rezervu, ktorá bude slúžiť na materiálne zabezpečovanie našich detí. Pre lepší prehľad a transparentnosť budeme spravovať túto stránku.

Členské budeme deliť do dvoch účtov 

Účet 1 - rezervný fond

na tento účet budeme pripisovať 5 euro z každého mesačného členského a každý príjem so sponzorstva. 

Účet 1 bude pokrývať

 • Veškeré materiálne zabezpečenie pre deti. Dresy na zápasy (hlavne štucne, ktoré treba meniť pravidelne po každej halovej sezóne), lopty a ďalšie pomôcky. 

Rok 2019

 • April členské príjem...................0 eur
 • Máj členské príjem.....................0 eur
 • Jún členské príjem.....................0 eur
 • Júl-august členské príjem........0 eur
 • september členské príjem.......0 eur
 • október členské príjem.............0 eur
 • november členské príjem........0 eur
 • december členské príjem........0 eur

Spolu príjem......................................0 eur

Výdavky v roku 2019

 1. .
 2. .

Spolu.......................................................0 eurÚčet 2 - hlavný účet

tento účet bude pokrývať 

 • nájomné za priestory v Moravanoch. (nevzťahuje za prenájom iných priestorov)
 • náklady na trénerov (odmenu, pohonné hmoty). V najbližšom období bude potrebný 3 tréner z dôvodu nárastu počtu detí a skupín.  
 • účtovníka a účtovne náklady