Kategória žiakov

11-15 rokov

Kategória U-15

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2005/06

Kategória U-13

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2007/08

Kategória prípraviek

10 rokov a mladší

Kategória U-11

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2009/10

Kategória U-9

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2011/12

Kategória U-7

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2013/14

Kategória predprípraviek U-5

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2015 a mladšie