Kategória žiakov

11-15 rokov

Kategória U-15

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2006/07

Kategória U-13

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2008/09

Kategória prípraviek

10 rokov a mladší

Kategória U-11

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2010/11

Kategória U-9

V Moravanoch nad Váhom. 

Ročník 2012/13

Kategória U-7

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2014/15

Kategória predprípraviek U-5

V Moravanoch nad Váhom.

 Ročník 2016 a mladšie