Kategória žiakov

11-15 rokov

Kategória U-15

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 15. Ročník 2004/05

Kategória U-13

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 15. Ročník 2006/07

Kategória prípraviek

10 rokov a mladší

Kategória U-11

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 25. Ročník 2008/09

Kategória U-9

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 24. Ročník 2010/11

Kategória U-7

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 18. Ročník 2012/13

Kategória predprípraviek U-5

V Moravanoch nad Váhom. Počet hráčov 15. Ročník 2014 a mladšie