Futbalová škola vo Veľkom Orvišti 

Vo V. Orvišti sme začali pôsobiť od leta 2018. Vytvorili sme prvý najmladší ročník predškolákov a prvákov. Deti v letných mesiacoch trénujú na štadióne vo V. Orvišti. V zimných mesiacoch v malej telocvični v obci. Zároveň vedieme v tomto prostredí  dorastencov. Na podnet našich prvých odchovancov sme v spolupráci s domácimi deťmi vytvorili tak náš prvý dorastenecký tím. Je nám veľkou motiváciou budovať ďalšie tímy spoločne s p. starostom obce a zároveň predsedom klubu p. Paulovičom.