Tréningy pre deti v skupinách

mesačne

Dorast 15-19 rokov

3-4 akcie za týždeň 

30€

Žiaci 11-14 rokov

3-4 akcie za týždeň

30€

Prípravky 9-10 rokov 

3-4 akcie za týždeň

30€

Prípravky 6-9 rokov

2-3 akcie za týždeň

25€

Predprípravky škôlkári

1 akcia za týždeň

0€

Súrodenci

dvaja súrodenci

40€

 

Individuálne tréningy, malé skupiny

1 dieťa

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

 tréning .....9€

2-3 deti 

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

tréning.....8€

4-6 deti

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

tréning.....6€