Individuálne tréningy, malé skupiny

1 dieťa

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

 tréning .....9€

2-3 deti 

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

tréning.....8€

4-6 deti

od 9 rokov, rozvoj techniky a pohybových schopností

tréning.....6€