Vekové kategórie

Vo Veľkom Orvišti

Dorast U-19

      Vo Veľkom Orvišti. Vek 15-19 rokov.   Počet hráčov 18.

Prípravka U-7

Vo veľkom Orvišti. Vek 7 rokov a mladší. Počet detí 8.