Pohybový kurz

Cieľom  tohto kurzu je deti zaujať pohybovými hrami a cvičeniami. Vhodné pre škôlkárov na objavovanie a skúšanie si nových zručností, ktoré si môžu deti obľúbiť. V squashovom clube máme priestor na aktivity smerujúce ku gymnastike, atletike a raketové športy. V rámci využitia  tréningov na ihrisku s umelým povrchom sa zameriavame na všeobecný rozvoj pohybu cez naháňačky, súťaže a k základnému pociťovaniu futbalovej lopty. 

Obsadenosť:

Od 16:30 hod. obsadené (v prípade záujmu je možné si rezervovať miesto v neskorších hodinách.

Od 17:30 hod.  obsadené (v prípade záujmu je možné si rezervovať miesto v neskorších hodinách.

Od 18:30 hod. 4 voľné miesta

Online rezervácia

Cena je zobrazená pri výbere kurzu. Členovia futbalovej školy RH  - 50 € za kurz. 

Po vyplnení online prihlášky je potrebné uhradiť na č.ú  
v Slovenskej sporiteľni IBAN: SK94 0900 0000 0002 8664 5727
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
Poznámka: meno dieťaťa