Najbližšia akcia

Sezóna 2019/20

Futbalová škola v Orvišti:

Zabezpečujeme tréningový proces vo V. Orvišti pre prípravky a dorast.

Zodpovedný tréner Mgr. Tomáš Nemergut